👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktiskt Ellära, ELLPRA0 EE2AIN21

Skapad 2021-08-26 09:20 i BALDERGYMNASIET Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Ellära
Praktisk Ellära Kursen ger kunskap och hur elsystemet fungerar.

Innehåll

Planering

Planering: Praktisk ellära

EE2AUT

Vecka

Pass 1

Pass 2

34

 

Introduktion

Ev. Diagnos

35

Elektrisk jämvikt

Den elektriska kretsen

Uppgift: Potenser 

Uppkoppling enkel krets

URI

Uppgift: Ohms-lag 1

Mätteknik

Mätövning: Ohms-lag 1

36

Grundövning – Oscilloskop

Uppgift: Oscilloskop, frekvens, period

Effekt och Energi
Uppgift: Effekt & Energi  x 3

37

Repetition

Mätövning: Ohms-lag 2

Liftutbildning

38

PROV / Provgenomgång

APL-platser

Liftutbildning

39

Ritningsläsning E/S
Felsökningsmetodik

Ritningsläsning Megadoor
Ritningsläsning Borrautomat

40

 

 

41

APL

APL

42

APL

APL

43

APL

APL

44

LOV

LOV

45

APL-uppföljning
Repetition
Magnetism, relä
Uppkoppling relä

Uppgift: Magnetism

Induktion, Generator, räkna med sinus

Uppgift: Induktion

 

46

 

Effektivvärde, 3-fas och nollpunkt

Mätövning: Effektivvärde

 

 

47

Nollpunkt

Transformering och Y-/D-koppling

Uppgift: Transformering

 

Uppgift: Teorifrågor – Magnetism, induktion, transformering Repetition

Mätövning: Transformering

 

48

Repetition

Prov

49

Symmetrisk och osymmetrisk belastning

Nollpunkt

Systemjord, TN-system

Uppgift: Anläggningsutförande

50

Skyddsledare, Utlösningsvillkor
Slingimpedans

Mätövning: Slingimpedans

Elsäkerhet

Spänningsdelning

Uppgift: Slingimpedans

Uppgift: Elsäkerhet

51

Skyddsutjämning

Mätövning: Spänningsdelning

LOV

52

LOV

LOV

 

 

 

 

 

 

2

APL

APL

3

APL

APL

4

APL

APL

5

Förändring i befintlig anläggning / Jordfelsbrytare

Förändring i befintlig anläggning

Uppgift: Förändring i befintlig anläggning

6

Repetition

Repetition

7

Prov

Introduktion Terco MV2001

8

Driftströmmar

Felsökning

Parallellkoppling
Ersättningsmotstånd

Uppgift: Driftströmmar 1

Uppgift: Driftströmmar 2

9

Utlösningskarakteristik
Seriekoppling, spänningsfall

Felsökning

Laster Reaktans

Fasförskjutning

Felsökning

10

LOV

LOV

11

Mätövning: Induktiv fasförskjutning

 

12

Effekttriangel

Uppgift: Laster 1

Uppgift: Laster 2

Faskompensering, elnät, olinjära laster

Uppgift: Laster 2

13

Genomgång Hemuppgift

Felsökning

Övning symmetri

Felsökning

14

Seminarium Hemuppgift

Felsökning

Inlämning hemuppgift

Repetition

Felsökning

15

Repetition

Prov/Provgenomgång

16

LOV

LOV

17

Övertoner

 

Övertoner

Mätövning: Övertoner

18

Vagabonderande strömmar

Mätövning: Övertoner

Vagabonderande strömmar

19

Magnetfält

Skärmning

20

Funktionsutjämning

Repetition

21

Prov/Provgenomgång

LOV

22

Omprov

Kompletteringar

23

LOV

Kompletteringar

24

Städning

Sommarlov

 

 

Innan du utför dina praktiska mätövningar bör du ha koll på följande: Introduktion - Mätövningar

Följande praktiska övningar krävs för godkänt betyg

Induktiv fasförskjutning
Strömmätning med strömtång
Övertoner
Hemmets elsystem
Spänningsdelning
Hållkrets eller Reläkoppling
Transformering 1 eller Transformering 2
Ohms lag 1 eller Ohms lag 2
Effektivvärde
Slingresistans
Minst två av felsökningsövningarna (MV2001, Byglingsövning, Fram / Back, Borr / Gäng, Megadoor, E/S)

 

Uppgifter

 • Felsökning fram / back

 • Skåpövning - MegaDoor

 • Felsökningsskåp - E/S

 • Induktiv fasförskjutning

 • Byglingsövning

 • Hållkrets

 • Reläkoppling

 • Strömmätning med strömtång

 • Övertoner

 • Inlämning Hemmets elsystem

 • Effektivvärde_EJ_AKTUELL

 • Spänningsdelning

 • Transformering 2

 • Mätövning: Ohms lag 2

 • Effektivvärde

 • Slingresistans

 • Mätövning Transformering 1

 • Effektivvärde

 • Mätövning: Ohms lag 1

 • Felsökning - Terco MV2001

 • Grundövning oscilloskop

 • Borr- och gängskåp

 • Testskåp - MegaDoor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om elsystemets uppbyggnad och funktion.
  Ell
 • Kunskaper om lik- och enfasväxelströmskretsars uppbyggnad och funktion samt färdigheter i att mäta och beräkna elektriska storheter i dessa med belastningar av olika slag.
  Ell
 • Kunskaper om trefassystems uppbyggnad och funktion samt färdigheter i att mäta och beräkna elektriska storheter i dessa med belastningar av olika slag.
  Ell
 • Kunskaper om uppkomsten av störningar och om deras verkan på elsystemet.
  Ell
 • Förmåga att söka och avhjälpa fel i lik- och enfasväxelströmskretsar.
  Ell
 • Förmåga att söka och avhjälpa fel i trefassystem.
  Ell
 • Kunskaper om säkerhetsfrågor och om bestämmelser och standarder inom elområdet.
  Ell
 • Centralt innehåll
 • Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning.
  Ell  -
 • Elektriskt material, till exempel ledare, halvledare och isolatorer.
  Ell  -
 • Elektriska storheter och samband.
  Ell  -
 • Mätinstrument och metoder för att mäta elektriska storheter.
  Ell  -
 • Likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion.
  Ell  -
 • Skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning.
  Ell  -
 • TN-C-systemets och TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning.
  Ell  -
 • Elektriska och magnetiska fälts uppkomst och verkan.
  Ell  -
 • Skyddsledarens funktion och verkan.
  Ell  -
 • Säkerhetsfrågor, bestämmelser och standarder inom elområdet.
  Ell  -

Matriser

Ell
Praktiskt Ellära

Kursbetyg

E
C
A
Kunskap elsystemets uppbyggnad och funktion
 • Ell
Eleven uppvisar översiktliga kunskaper
Eleven uppvisar utförliga kunskaper
Eleven uppvisar utförliga och nyanserade kunskaper
Mätning och beräkning i lik- och enfaskretsar
 • Ell
Eleven utför i samråd med handledare elektriska mätningar på elsystemet. Inför arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga mätmetoder och mätinstrument. Dessutom gör eleven en enkel riskbedömning och anpassar vid behov mätningen efter den. Eleven utför i samråd med handledare enkla beräkninga
Eleven utför efter samråd med handledare elektriska mätningar på elsystemet. Inför arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga mätmetoder och mätinstrument. Dessutom gör eleven en enkel riskbedömning och anpassar vid behov mätningen efter den. Eleven utför efter samråd med handledare enkla beräkningar
Eleven utför efter samråd med handledare elektriska mätningar på elsystemet. Inför arbetet väljer eleven med säkerhet lämpliga mätmetoder och mätinstrument. Dessutom gör eleven en enkel riskbedömning och anpassar vid behov mätningen efter den. Eleven utför efter samråd med handledare enkla beräkningar
Mätning och beräkning i trefaskretsar
 • Ell
Eleven utför i samråd med handledare elektriska mätningar på elsystemet. Inför arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga mätmetoder och mätinstrument. Dessutom gör eleven en enkel riskbedömning och anpassar vid behov mätningen efter den. Eleven utför i samråd med handledare enkla beräkningar
Eleven utför efter samråd med handledare elektriska mätningar på elsystemet. Inför arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga mätmetoder och mätinstrument. Dessutom gör eleven en enkel riskbedömning och anpassar vid behov mätningen efter den. Eleven utför efter samråd med handledare enkla beräkningar
Eleven utför efter samråd med handledare elektriska mätningar på elsystemet. Inför arbetet väljer eleven med säkerhet lämpliga mätmetoder och mätinstrument. Dessutom gör eleven en enkel riskbedömning och anpassar vid behov mätningen efter den. Eleven utför efter samråd med handledare enkla beräkningar
Kunskaper om störningar och deras påverkan på systemet
 • Ell
Eleven uppvisar översiktliga kunskaper
Eleven uppvisar utförliga kunskaper
Eleven uppvisar utförliga och nyanserade kunskaper
Förmåga att arbeta på ett säkert sätt
 • Ell
Eleven arbetar på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra
Eleven arbetar på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra
Eleven arbetar på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra
Förmåga att söka och avhjälpa fel i lik och enfaskretsar
 • Ell
Utifrån resultaten av mätningarna och beräkningarna föreslår eleven med viss säkerhet lämpliga åtgärder för att avhjälpa fel i elsystemet. Eleven utför i samråd med handledare dessa åtgärder.
Utifrån resultaten av mätningarna och beräkningarna föreslår eleven med viss säkerhet lämpliga åtgärder för att avhjälpa fel i elsystemet. Eleven utför efter samråd med handledare dessa åtgärder.
Utifrån resultaten av mätningarna och beräkningarna föreslår eleven med _säkerhet_ lämpliga åtgärder för att avhjälpa fel i elsystemet. Eleven utför _efter samråd_ med handledare dessa åtgärder.
Förmåga att söka och avhjälpa fel i trefaskretsar
 • Ell
Utifrån resultaten av mätningarna och beräkningarna föreslår eleven med viss säkerhet lämpliga åtgärder för att avhjälpa fel i elsystemet. Eleven utför i samråd med handledare dessa åtgärder.
Utifrån resultaten av mätningarna och beräkningarna föreslår eleven med viss säkerhet lämpliga åtgärder för att avhjälpa fel i elsystemet. Eleven utför efter samråd med handledare dessa åtgärder.
Utifrån resultaten av mätningarna och beräkningarna föreslår eleven med _säkerhet_ lämpliga åtgärder för att avhjälpa fel i elsystemet. Eleven utför _efter samråd_ med handledare dessa åtgärder
Kännedom om den egna förmågan
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav