👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"World Fame" Eng år 8 Good Stuff C ht 21

Skapad 2021-08-26 11:30 i Torpskolan Lerum
During a couple of weeeks we will work with the first chapter in Good Stuff Gold C and the theme "World Fame". In the end you will make an oral presentation about a famous place or person.
Grundskola 8 Engelska
Who has inspired you or other people? Who do you think has accomplished something good or important? Who would you like to learn more about ? And who do you think others should learn more about? We will look into this subject and use Good Stuff C as a starting point. We will work with the chapter "World Fame" .

Innehåll

Mål/Syfte


Du får utveckla ditt språk både skriftligt och muntligt samt öva på att presentera något inför andra.

 • Du lär dig nya ord och fraser som du skall försöka använda i din egen produktion samt slutprodukt (muntlig presentation)
 • Du utvecklar din läsförståelse, din skriftliga samt muntliga förmåga.
 • Du arbetar med att vidareutveckla  dina strategier, framförallt muntliga ("att förklara med andra ord")
 • Du utvecklar och reflekterar kring din digitala läsförståelse och strategier

Konkreta mål/Undervisning- Innehåll

 • Text, glosor samt övningar till texten om Nelson Mandela och Apartheid, kapitel:  "World Fame" i Good Stuff Gold  
 • Skriva: Antecknar och skriver om Nelson Mandela och Apartheid, bearbetar och utvecklar texter
 • Lyssna:  ser/lyssnar till strömmande program kopplat till temat, gör hörövningar
 • Muntligt :diskussioner kopplat till tema, övar på att presentera muntligt
 • Digital läsförståelse: söker fakta på nätet 
 • Muntlig presentation ( helklass/halvklass ev mindre grupp)

För planering på lektionsnivå, instruktioner, stödmallar samt övrigt material se classroom.

Bedömning

 • Görs av muntlig presentation, om en person - se instruktioner i bifogade dokument, de kommer också finnas i classroom.
 • Läsförståelse - allmän läsförståelse 

 

Utvärdering/reflektion

Vad tycker du har fungerat bra i detta arbete?

Hur har du lyckats med att ta till dig nya ord och sedan använda dig av dem i din egen produktion - det du skrivit och presenterat. 

 

 

Uppgifter

 • "A Hero" Template (stödmall) for your presentation

 • "A Hero" - instruction

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9

Matriser

En
Utvecklingsmatris muntlig presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Manus
Du är helt beroende av ditt manus.
Du läser mycket innantill.
Du behöver fortfarande läsa innantill, men tittar upp ibland.
Du kan hantera manuskort och tittar i dem emellanåt mer som stöd.
Du berättar fritt och självständigt och använder manus på ett ledigt sätt.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Du har svårt att få fram vad du vill ha sagt.
Du talar hackigt och gör många avbrott.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med stort flyt och säkerhet.
Uttal
Du har svårt med uttal
Du uttalar de flesta ord korrekt, men är osäker på vissa ord.
Du uttalar orden korrekt.
Ordförråd dvs ord och uttryckekt
Du använder svenska ord .
Du gör dig förstådd.
Du gör dig förstådd med ett enkelt vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och använder ord och uttryck på ett riktigt sätt.
Du har ett mycket stort, varierat och korrekt ordförråd. Du använder specialuttryck som är typiska för språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du har stora svårigheter att sätta ihop meningar på ett korrekt och begripligt sätt.
Du gör en del grammatiska fel som ibland försvårar förståelsen.
Du gör grammatiska fel men som inte förstör förståelsen.
Du gör inga stora grammatiska fel.
Du gör endast ett fåtal grammatiska småfel.
Följa instruktion
Du har med någon del av delar som presentationen skulle innehålla.
Du har med flera av de delar som presentation skulle innehålla.
Du har med de flesta delar som presentationen skulle innehålla.
Du har med alla de olika delarna som presentationen skulle innehålla.
Du har med alla de olika delarna som presentationen skulle innehålla. Dina egna tankar och reflektioner utgör en stor del av presentationen.

En
Bedömningsmatris för muntlig presentation/läsförståelse (obs! endast delar av kunskapskraven)

E
C
A
Tala
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Läsförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.