👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröse Vind Orkester 21-22

Skapad 2021-08-26 16:37 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 7 – 9 Estetisk verksamhet
Elevernas kreativitet, skaparglädje och nyfikenhet ligger som utgångspunkt när vi i klass Vind undersöker vad det innebär att spela i en orkester.

Innehåll

SYFTE: Syftet är att eleverna ska få använda och utveckla sin kreativitet och skapargjädje när vi tillsammans undersöker och spelar på olika instrument.  

INNEHÅLL: Eleverna får bekanta sig med och undersöka hur olika instrument låter. Vi provar att spela på de olika instrumenten både tillsammans och enskilt. Eleverna får tillfälle att utifrån sin egna kreativitet och intresse spela på och utforska hur de olika instrumenten kan låta Vi undersöker skillnaderna i hur det låter när vi spelar mjukt och hårt. Vi undersöker skillnaderna i hur det låter när vi spelar i olika tempon. 

BEDÖMNING:

Målen är uppfyllda när du:

*undersöker och utifrån din egen kreativitet spelar på olika instrument i olika tempon och rytmer (med det stöd av vuxen som du behöver).

*provar att spela enskilt samt  tillsammans med dina klasskamrater.

*lyssnar när dina klasskamrater spelar enskilt på sina instrument.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  7-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  7-9
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  7-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9