👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Z Grovplanering kap 1 v. 34-41

Skapad 2021-08-26 17:32 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 9 Matematik
I kapitel 1 kommer du lära dig om reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga matematiska situationer. Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang. Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix. Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Innehåll

Planering i matematik åk 9

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 • föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 • Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 • Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis. 

 • Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Läxa

Läxa har ni flertalet veckor. Ni tränar på veckans läxa hemma alternativt på studietiden och får sedan ett skriftligt test där ni gör ca 3 uppgifter från läxan. Ni får inte veta i förväg vilka uppgifter från läxan som kommer. Läxförhören kommer vara betygsgrundande.

 

Diagnoserna 

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej. 

Bedömningsunderlag

 

 1. Skriftliga prov

 2. Läxförhör

 3. Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning 

 

Z Kap 1 – Taluppfattning och tals användning

 

 

V.

Dag

Lektion

Film att se, innan veckans lektioner

Läxa

34

       
   

Fördiagnos 

   
         

 35

       

 

 

1.1 Tal och beräkningar

Film Kap 1.1 Tal och beräkningar

 

 

 

1.2 Räkna med bråk

Film Kap 1.2 Räkna med bråk

 

 36

     

Läxa 1  

 

 

1.3 Räkna med negativa tal

Film Kap 1.3 Räkna med negativa tal

 
   

1.4 Räkna med potenser

Film Kap 1.4 Räkna med potenser

 

 37

     

Läxa 2

 

 

1.5 Små tal och tiopotenser

Film Kap 1.5 Små tal och tiopotenser

 

 

 

1.6 Räkna med tal i grundpotensform

Film kap 1.6 räkna med tal i grundpotensform

 

38

     

Läxa 3

 

 

1.7 Kvadrater och kvadratrötter

Film kap 1.7 Kvadrater och kvadratrötter

 

 

 

Blandade uppgifter

   

39 

       

 

 

Diagnos kap 1

   

 

 

Träna Tal / Utveckla tal

   

40 

       

 

 

Förmågorna i fokus

   

 

 

Repetition + Övningsprov

   

41

       
   

Repetition + Övningsprov

   
   

Prov Kap 1 torsdag

   

Matriser

Ma
Lärandematris-Tråsättra

>>
E-nivå
>>>
C-nivå
>>>>
A-nivå
PROBLEMLÖSNING
Hur ska jag lösa uppgifterna? Förstår jag olika metoder?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget.
BEGREPP
Vad betyder matteorden och hur hänger de ihop?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
METODER
Kan jag göra olika beräkningar? Blir det rätt svar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
RESONEMANG
Kan jag resonera och följa tankarna i matematik?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
KOMMUNIKATION
Hur ska jag förklara så att andra förstår vad jag menar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt som för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.