👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Speaking Countries

Skapad 2021-08-27 08:14 i Sandbäcksskolan Sjöbo
English Speaking Countries
Grundskola 5 – 6 Engelska
You will learn more about English speaking countries around the world. The goal is for you to acquaint yourself with countries where English is spoken as mother tongue.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 Vi ska fundera kring hur det är att leva i delar av världen som talar engelska. Hur ser deras samhällen ut? Hur ser deras kultur ut?

Hur ska vi lära oss detta?

Eleverna ska:

  • Söka fakta om ett engelskspråkigt land: kultur, levnadssätt och om landet. 
  • Skriva en faktatext om landet samt arbeta med projektet "Country in a pizza-box"
  • Vi tränar grammatiska strukturer efter hand som vi skriver med hjälp av "The grammar company"
  • Läraren håller presentationer om olika engelsktalande länder
  • Vi läser texter om olika länder och svarar på frågor

Vad som kommer att bedömas:

Att eleven kan formulera sig enkelt och begripligt i skriftlig och muntlig framställning.
Att eleven pratar om något sammanhang där engelskan används.

Hur du får visa vad du kan:

Du ska få skriva en faktatext om ett engelsktalande land. Du ska söka informationen på engelska sidor som är skrivna för barn. 

Matriser

En
English speaking countries

Engelsktalande länder

På väg att nå målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Reception
Förståelse för när Ida presenterar om de olika länderna.
Jag har svårt att förstå helheten i innehållet även om det berättas långsamt och tydligt.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar att jag förstår genom att exempelvis kommentera innehållet eller genom att använda förståelsen i arbetet med texter efteråt.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar att jag förstår genom att kommentera innehållet och använder förståelsen i arbetet med texter efteråt.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar att jag förstår genom att vara delaktig i diskussioner som uppstår under presentationen, samt ställer relevanta frågor/kommenterar innehållet. Jag kan också använda det när jag sedan arbetar med texter.
Reception
Läsförståelse om de olika länderna samt böcker på GetEpic.
Jag visar inte att jag förstå det mest väsentliga i texterna jag läser utan behöver mycket stöd av vuxen för att tolka ut innehållet.
Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Jag svarar ofta rätt på de frågor där svaren finns att hitta i texten.
Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Jag nästan helt rätt på de frågor där svaren finns att hitta i texten.
Eleven läser samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Jag svarar rätt på de frågor där svaren finns att hitta i texten, men kan även tolka ut svar som står "mellan raderna".
Strategier
Söka information och skriva faktatext.
Jag behöver mycket hjälp av en vuxen när jag ska hitta fakta och hur jag ska använda informationen.
Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Jag kan själv plocka ut fakta från en sida som Ida visat.
Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Jag kan använda 2-3 olika texter för att plocka ut fakta och använda i min text.
Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion Jag kan välja information från olika sidor och använder informationen på ett bra sätt i min text.
Skriva faktatext
Skriva en faktatext om ett utvalt engelsktalande land.
Jag skriver enkla meningar, men har många stavfel och grammatiska fel. Det är svårt att förstå min text.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. Jag skriver enkla meningar. Jag har några stavfel, men min text går att förstå.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Jag skriver enkla meningar, men ibland lite längre. Min text är lätt att förstå.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande Jag varierar mina meningar och skriver olika långa meningar. Jag skriver minst en halv A4 sida i storlek 14.
Engelsktalande länder
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Engelskans utbredning i världen.
Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar översiktligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.