👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 6 Individuellt Val med KHE

Skapad 2021-08-27 11:36 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Engelska
Välkomna till Engelska 6. Individuellt Val. Vi kommer att arbeta med läroboken Eco 6 Main Issues, skiven av Kevin Frato.

Innehåll

Kursöversikt: Engelska 6 HT21-VT22 SA20A

Henrik Karsberg: henrik.karsberg@borlange.se

 

Centralt innehåll – ENGEN06

Kommunikationens innehåll

 1. Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till samhälls- och arbetsliv samt elevernas utbildning.
 2. Åsikter, idéer och erfarenheter samt etiska och existentiella frågor.
 3. Teman, form och innehåll i film och skönlitteratur. Författarskap i relation till litterär epok.
 4. Samhällsfrågor, sociala, kulturella, politiska och historiska förhållanden samt värderingar i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Reception

 1. Talad engelska, även i relativt snabbt tempo och med inslag av sociolektal och dialektal variation.
 2. Texter, även komplexa och formella, från olika medier.
 3. Talad engelska och texter som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel föredrag, debatter, formella brev och populärvetenskapliga texter.
 4. Skönlitteratur, även dikter och dramatik, såväl samtida som utdrag ur äldre verk.
 5. Strategier för att dra slutsatser om syfte, synsätt och underförstådd betydelse, till exempel genom att anteckna, ställa sig frågor, identifiera huvudbudskap och använda omvärldskunskap.
 6. Sökning av innehåll i större textmängder, eller längre sekvenser av talad engelska, i källor av olika slag och utifrån olika syften. Värdering av källornas relevans och tillförlitlighet.
 7. Hur variation och anpassning skapas genom meningsbyggnad, ordbildning och val av ord, till exempel regionala varianter och kollokationer, i informella och formella sammanhang.
 8. Hur struktur och sammanhang skapas genom sambandsmarkörer som uttrycker till exempel orsakssammanhang och jämförelse.
 9. Hur attityder, synsätt och stilnivå kommer till uttryck i talad och skriven engelska.
 10. Hur den muntliga och skriftliga engelska som eleverna möter är uppbyggd för att påverka en tänkt målgrupp.

 

Produktion och interaktion

 1. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion med olika syften, där eleverna resonerar, argumenterar, ansöker, återger och sammanfattar.
 2. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet, till exempel genom att ställa följdfrågor, förklara, bidra med nya infallsvinklar och anknyta till andras inlägg.
 3. Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i elevernas egen produktion och interaktion.
 4. Bearbetning av språk och struktur i egna muntliga och skriftliga framställningar för att anpassa dem efter syfte, sammanhang och genre.

 

5 paragraph essay structure on power and violence

Title: The corrupting effects of power

The hook = en intresseväckande första mening. Power corrupts even well intended people…..

Introduction: här leder du läsaren in i ämnet genom att ta reda på fakta om makt. Använd löpande källhänvisning i texten exempel: According to Andersson ……….Sist i introduktionen skriver du ditt ”Thesis statement”

My thesis statement is that power corrupts people to use the the methods of crime, violence and ideology to gain and maintain power.

Paragraph 1 (stycke 1)  First, crime …….Steve Jobs + Malcom x

 

P 2  Second, violence …… Malcom x + Indira Gandhi

 

P3 Third, Ideology …….. Malcom x

 

Conclusion (slutsatser = vad jag har lärt mig genom att skriva denna uppsats): To sum up this essay argues that power corrupts people to use the methods of crime, violence and ideology to gain and maintain power. My conclusions are………..

 

 

Preliminär detaljplanering Engelska 6: HT21-VT22 SA20C

 

 

 

Moment/mål

 

Wednesday

 

Thursday

34

Course intro

www.readtheory.com

Diagnos + en text, klicka på “My Progress”

Utlämning av kursboken: Eco 6 Main Issues.

Hand in a 1 page presentation, on Unikum, uppgifter. (för att jag ska lära känna dig.)

Course intro and outline

Goals and aims of Eng 6

 

35

Morals and power: Echo 6 workbook

Innehåll: 4

Reception: 7,9,10,12

Prod/int: 15,16

Intro Morals and power

Pages 138-145

Discussion p. 146

The Four Horsemen 

Quick writing task p. 147 in Unikum, uppgift week 35. 

Pages 138-145 fortsättning.

The Four Horsemen forts.

 

36

 

Reading p. 148-149 + questions p. 150

 

37

Listening/note taking

Innehåll: 1,2

Reception: 5,9,10

Prod/int: 15

Repetition:pp. 138-145

(14) How to Write an Essay: Formulas for 5-Paragraph Essay - YouTube

Time to write your 5 paragraph essay. 

38

  Time to write your 5 paragraph essay. 

Time to write your 5 paragraph essay. 

39

Literature and language

Innehåll: 3

Reception: 8,9,10

Prod/int: 15

Time to write your 5 paragraph essay. 

Time to write your 5 paragraph essay. 

 

40

 

Canterbury Tales – reading task

Discussion

The Renaissance intro

Hamlet, scene analysis

41

 

Read George Orwell´s novel Animal Farm. The book is available in the school library but also on the Internet. for example: Animal Farm A fairy Story by George Orwell PDF download - Books Freev To give you an overview of the book and an explanation of its meaning, a great resource is available at www.bibliomania.com  choose study, studyguides, george Orwell, Animal Farm. Another similar resource is found at: Animal Farm TG (penguin.com) 

The novel is also available at www.youtube.com as an audiobook. For exampel: (16) 'Animal Farm' by George Orwell (Full Audiobook) - YouTube

and as a movie, also at www.youtube.com

see (16) George Orwell's Animal Farm Animation (Full Movie) - YouTube

Animal Farm word list: Quia - Animal Farm Vocabulary All the Words

The novel is only about about a hundred pages, but do not get fooled, it requires time to read and understand. My idea is that we will work with this for the entire semester alongside other projects. At the end of the course the task will be to write a 5 paragraph essay where you analyse 3 relevant aspects of the novel. For exampel the distortion of truth, incremental abuse of power, and different leadershipstyles. Animal farm is not a childrens book about animals, it is a fable that analyses political power and it does so brilliantly. 

 

42

   

 

 

43

 

 

 

 

44

 

 

Höstlov

 

45

 

Independent investigation

Independent investigation

46

 

Examination part 1 via Digiexam

Examination part II via Digiexam

47

The Modern Novel: reading project

Buffer + grade talk

Intro: The Modernist Novel – reading project

Buffer + grade talk

Listening/reading quiz

48

The Anglosphere

Innehåll: 2,4

Reception: 6,7,10

Prod/int: 16

Intro The Anglosphere: Issues in the English speaking world

Independent investigation

49

 

Independent investigation

Reading project: Character discussion

Independent investigation

Reading project: Character discussion

50

 

Reading project: Mood board via Sway

Independent investigation

Reading project: Mood board via Sway

51

 

The Anglosphere: investigation due

 

Jullov

52

 

 

Jullov

1

 

2

Realia = Kunskap om målspråkslandet.

 

Develops your ability to process large amounts of english text. 

"English Project"

Congratulations! You have just won a million dollars. Write 4-5 pages and describe your dream-trip to one or several english-speaking countries. Describe the places you would like to visit, geography, history and other general information about your chosen contry/countries. 

 

Hunger games last 30 minutes of class. 

"English Project"

Hunger games last 30 minutes of class.

3

  

"English Project"

Hunger games last 30 minutes of class.

"English Project"

Hunger games last 30 minutes of class.

4

 

"English Project"

Hunger games last 30 minutes of class.

"English Project"

Hunger games last 30 minutes of class.

5

 

"English Project"

Hunger games last 30 minutes of class.

Practice NP Reading

6

 

"English Project"

Hunger games last 30 minutes of class.

Practice NP Listening

7

 

"English Project"

Hunger games last 30 minutes of class.

Practice NP Writing

8

 

Turn in your English Project"

Hunger games last 30 minutes of class.

Practice NP Speaking

9

 

 

Sportlov

 

10

Main Issues: Echo 6 Drug Politics

The Future of the War on Drugs p. 52-57 + p. 58 Strategic word work - Political and legal terms. (26 words homework for Thursday week 11)

Substance abuse in the US p. 60-61. + Final speaking task p. 63.

11

 

Friluftsdag: ingen lektion

Word-test: 26 words homework from Wednesday week 10. 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

Påsklov

 

15

NP Eng 6: speaking

Speaking

Writing exercise and helpful tips

16

NP Eng 6: speaking

Buffert week – course feedback

Grammar and vocabulary

Buffert week – course feedback

Grammar and vocabulary

17

 

Preparation material: Writing

Discussion on preparation material

Topics brainstorm

Writing exercise

18

NP Eng 6: Writing

Feedback writing exercise

Writing test NPENG6

Friday 9:00

19

NP Eng 6: Reception

Info reading listening

Reading/listening test NPENG6

Thursday 9:00

20

 

Feedback NP Eng 6

Grammar exercise

Feedback NP Eng 6

Vocab exercise

21

 

 

Feedback Speeches

Grammar/vocab task

22

 

Course feedback/grade discussion

Buffer

23

Buffer

 

Sommarlov!

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav kopplade till arbetsområden: Engelska 6 HT21-VT22 SA20C

 

1. Sociolinguistics: targeted language, 2. Power and language I&II, 3. Election USA, 4. Literary periods and authors, 5. Novels in movies,

6. English in the world, 7. Analyzing speeches, 8. CV writing and business English.  

 

Förmåga

Arbetsområde

Kunskapskrav (sammanslaget E-C-A)

 

Förstå

Lyssna

Läsa

Eleven kan förstå i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

2,7,NP

1,2,4,NP

Analysera

1,2,4,7

Eleven kan välja och använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.

 

Undersöka

2,5,6

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

Formulera

Tala

Skriva

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven kan formulera sig med flyt och anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.

5,7,8

1,6,8,NP

Interagera

Tala

Skriva

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

(1),2,4,NP

3,8

Reflektera

2,4,5,6

Eleven diskuterar några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

 

 

 

 

Kunskapskrav Engelska 6

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.