👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2021-2022

Skapad 2021-08-27 13:07 i Förskolan Vika Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SIM VISAS I SKOLBANKEN.
Förskola
Nytt läsår - nya utmaningar!

Innehåll

      Läsåret 2021-2022

 

Planering (för avdelning eller barngrupp)

Syfte

Varför ska vi jobba med det här?

Mål för team Runn och kommunen - Utforskande, nyfikenhet och lärande är grund för utbildningen.

Mål för rektorsområdet  - pedagogiska lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn och hjälper dem i deras kunnande.(digitalisering)

 

Mål för Vika - förskolan kännetecknas av en utbildning som genomsyras av matematik samt naturvetenskap och teknik.

Vilka behov och intressen ser vi hos barnen?

Behov av trygghet, tydliga ramar, vuxen som lyssnar - ha dialog med, lugna stunder/avskärmning, möjlighet till samspel och lek.

Intressen kring Småkryp och djur, användande av digital teknik som Ipad, projektor, Experiment

Sång, dans och musik.

Vad vill vi att barnen kan/gör/förstår när målet är nått?

 - Förtrogenhet att använda digitala verktyg som ett redskap i sitt utforskande och lärande.

 - Har upplevt många roliga och rika tillfällen av utforskande och lärande kring djur, natur, olika experiment, matematik och teknik.

 - Känner till utseende och namn på några småkryp och djur samt har förståelse för deras betydelse.

 - Kan nya sånger och ramsor med text, melodier och rytmer att använda i sitt lärande kring matematik och djur/natur.

Metod

-Hur ska vi göra för att nå prioriterade Lpfö mål?

Hur ska dagens och veckans rutiner organiseras?

Bildschema i lokalen samt vid varje matbord. Genomgång av dagen kring frukost.

Tre mindre grupper.

Tydlig struktur för oss personal kring vem som gör vad och när. Genomgång, reflektion och planering varje måndag.

 

Hur ska vi organisera för att ge tid, rum och ro för lek?

Vistas mycket utomhus där vi har större ytor och möjligheter.

Tre fasta, mindre grupper en del av dagen.

Vi pedagoger är lyhörda och stöttar kring barnens intressen och behov.

Undvik/minimera onödiga avbrott under dagen. 

 

Hur ska vi göra lärmiljön tillgänglig och inspirerande?

Stor del av tiden tillbringas utomhus med naturens material fritt tillgängligt.

Inspirationshörna kring aktuellt tema där det går att utforska och uppleva med hjälp av digitala och analoga hjälpmedel.

 

Vilket tema, vilka grupper eller projekt behöver vi skapa?

Olika teman varje månad. "Småkryp" i september, "läskigt" i oktober, " " i november "juligt och kuligt"....

Tre fasta grupper. Vid speciella tillfällen skapas annan gruppering beroende på syfte med aktivitet.

 

Vilka målstyrda aktiviteter ska vi organisera?

Samlingar med musik, sång, dans.

Undervisningstillfällen i liten grupp. 

Regelbundna besök till Trulle som ger oss uppdrag.

 

Vem/vilka ska göra vad och när?

Superstruktur. 

 

 

Hur ska vi tydliggöra målen och skapa inflytande för barn och vårdnadshavare?

 - Kalender i hallen där vi och barnen skriver och ritar vad vi gjort.

 - Dagliga samtal vid lämning och hämtning.

 - Hembrev

- Utvecklingssamtal erbjuds varje termin

 - Unikum så småningom..

 


[OBS! Använd ”Må bra-hjulet” för att besvara frågan om barnens behov.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18