👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt Ht21

Skapad 2021-08-27 13:18 i MIDGÅRDSSKOLAN Umeå
Detta är ett moment kring rättssystemet, från brott till straff och rättsäkerhet: Vi lyfter även lite etiska dilemman och försöker föra en större diskussion kring vem som begår brott och varför samt varför samhället ser olika på olika typer av brott
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vilka rättigheter och skyldigheter har vi i ett samhälle? Varför finns det lagar och vad händer när vi bryter mot dem? Vi ska få lära oss mer om hur vi reglerar vad som är OK i ett samhälle och hur vi bedömer och straffar de som inte följer våra gemensamma överenskommelser

Innehåll

Momentplanering Lag och rätt

 

Vi lever i ett samhälle tillsammans med andra. Då är det viktigt att ha gemensamma regler. I vår demokrati bestäms lagarna av våra folkvalda representanter i Riksdagen Vi är alla skyldiga att känna till och följa de lagar som finns.
Momentet kring lag och rätt syftar till att du ska veta dina rättigheter är och hur det funkar om du begår eller utsätts för ett brott ! Du ska även få reflektera över synen på de som begår brott i samhället och om det finns någon skillnad mellan vilket typ av brott det är?Efter momentet ska du kunna

 • Diskutera varför vi behöver lagar

 • Veta vad som händer från det att ett brott begås tills dess att det kommer en fällande dom

 • Vet hur våra domstolar fungerar

 • Känna till vilka rättigheter du har om du begår eller utsätts för ett brott

 • Reflektera över vilka som begår brott och varför

 • Känna till begreppet rättssäkerhet

 • Reflektera över hur du och samhället påverkas av brottMaterial:

 

-Uppgifter och bilder på classroom

-Läroboken SO-S Samhällskunskap 

Lagar-regler- normer S. 82

Rättegång s. 61- s.64

Domstolarna s. 80 + ½ s. 81

Från brott till straff Bild s.86 + s. 57 -60

Påföljder s. 72-s.74

Rättssäkerhet s. 66

-Wordwall med träning av olika ord/begrepp

-Filmen Justitia om misshandelExamination

Grupp uppgiften: Den nya staten.    (v. 35)

Filmen och uppgiften “Misshandeln”  (v. 36)
Muntligt och skriftligt ta ställning till case (v. 37)

 

 

Uppgifter

 • Case - Lag och rätt

 • Misshandeln

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9