👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sopmonstertema

Skapad 2021-08-27 13:45 i Stallbackens förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi vill väcka barnens intresse för hållbar utveckling.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

På vår första promenad i närområdet upptäckte barnen att det var väldigt skräpigt. Då pratade vi om vem är det som skräpar ner? hur ska vi göra för att det inte ska bli skräpigt? Barnens tankar och ord var att vi skulle städa upp skräpet och kasta det i soptunnan.

 

Vart ska vi?

Vi vill väcka intresset för hållbar utveckling hos barnen. Där fokus ligger på nedskräpning och hur det påverkar människor och djur.  


Hur gör vi?

Med hjälp av materialet om sopsamlarmonster vill vi leka fram ett sätt att värna om vår miljö och natur och göra dem medvetna om att människors olika val bidrar till en hållbar utveckling. Vi presenterar ett sopmonster varannan vecka för barnen för att barnen ska lära känna dem och förstå vad de representerar. Vi och barnen pratar och reflekterar över dem och söker mer information om ämnet via internet med hjälp av Clevertouch och andra digitala verktyg. Vi pedagoger arrangerar och dramatiserar för att väcka barnens tankar och intresse om hur man kan påverka miljön och återbrukar material samt samlar naturmaterial som t.ex. kottar, pinnar och stenar m.m. som vi använder i våra skapande aktiviteter. Vi förmedlar känslan av att må bra och röra sig när man är i naturen. Barnen får då på ett naturligt sätt träna både fin-och grovmotorik.

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18