👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk4 - Champ 4

Skapad 2021-08-27 15:18 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Planering av engelska åk 4 läsåret 21/22 utifrån läromedlet Champ 4.
Grundskola 4 Engelska
Vi arbetar med boken "Champ 4" och du kommer att få träna på dina förmågor att: läsa, lyssna, tala och skriva.

Innehåll

Period: Löpade under hela läsåret (ca ett kapitel i veckan).

Preliminär tidsplan:
HT     v. 35 - 50 Kapitel 1 - 12
          Terminstest v.48

VT      v. 3 - 22 Kapitel 13 - 25
          Terminstest v.19

Information om läromedel:

Textbook:
sid.   7 - 57 Kapitel
sid. 58 - 63 Verktygslådor
sid. 64 - 69 Bildordlistor
sid. 70 - 85 Kapitelordlistor
sid. 86 - 95 Alfabetisk ordlista
Pärm (Första och sista) språkliga stategier och bildstöd (karta)

Workbook:
symboler för varje förmåga (läsa, lyssna, tala/ samtala, skriva)
warm up (inspiration)
reflektion (fundera)
challenge (utmaningsuppgift)
do you remember? (repetition av ord och grammatik)
Pärm (Första och sista) A helping hand: verb (att vara/ att ha), frågeord och verb från övningar .

 

Arbetsätt: 

 • Vi arbetar, tillsammans, enskilt och i grupp med vårt läromedel "Champ 4".
 • Vi uppmuntrar varandra att våga prova språket, muntligt och skriftligt.
 • Vi lyssnar på engelska texter och talad engelska.
 • Vi läser, översätter och skriver olika sorters texter. 
 • Vi möter, i text och andra medier, människor som lever i engelskspråkiga länder för att lära oss hur de lever, vad de har för traditioner, matvanor etc.
 • Vi ser på filmer, lyssnar på sånger och relevanta klipp på t.ex. YouTube och URplay.
 • Vi förbereder oss och repeterar det vi lärt oss genom olika hjälpmedel som är kopplade till läromedlet, såsom spel, bingel och övningsmästaren.se. 
 • Vi söker information i vårt läromedel samt på internet.

Mål efter avslutat arbete:

 • Du har utvecklat din förmåga att i tal och skrift kunna berätta om dig själv.
 • Du har utvecklat din förmåga att i tal och skrift kunna kommunicera med andra.
 • Du har utökat ditt engelska ordförråd.
 • Du har lärt dig om hur livet ser ut för dem som bor i engelskspråkiga länder.

Utvärderingsformer:

 • Ditt muntliga deltagande på lektionerna.
 • Ditt arbete i workbook och andra skriftliga uppgifter.
 • Muntliga och skriftliga förhör.
 • Terminstest i varje förmåga

Kunskapskrav:

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt tal och enkla texter.

Eleven kan redogöra för innehållet och förstår budskapet i det hörda eller lästa.

Eleven kan formulera sig muntligt och skriftligt på ett begripligt sätt.

Eleven känner till hur människor lever i länder där engelska talas.

 

 

Uppgifter

 • Terminstest Champ 4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6