👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sokratiska samtal med låttext

Skapad 2021-08-29 13:26 i Bohusskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Under v. 35 kommer vi att arbeta med sokratiska samtal med låttexter. Genom dialog (i form av exempelvis sokratiska samtal) utvecklas läsförståelse, olika kommunikativa förmågor samt förmågan till problemlösning och kritiskt tänkande. Ni kommer att få öva på att lyssna och se varandra och att kunna framföra era åsikter. Denna strukturen bidrar till ett demokratiskt klassrum där allas röster blir hörda. Innan ni sätter igång med eget förberedande inför ett sokratiskt samtal (som är den examinerande uppgiften för detta moment) kommer vi att tillsammans gå igenom vad ett sådant samtal är samt i helklass utföra ett sådant. Här nedan kommer ni att finna planering samt instruktioner (planering uppdateras). Ha i åtanke att detta är ett tillfälle som vi dessutom övar inför NP muntliga som kommer nu under höstterminen.

Innehåll

Ni förbereder er på egen hand och medverkar sedan i samtal med den tilldelade gruppen. Här nedan finner ni era grupper, låtar samt frågor till låtarna.

 

Allmänna frågor till de sokratiska samtalen: 

 • Finns det några ord i låttexten som ni inte förstår?

 • Vad handlar låten om?

 • Vem/vilka är huvudpersonen/huvudpersonerna?

 • Finns det några metaforer i texten (något som egentligen betyder något annat)?

 • Vad måste ni läsa mellan raderna i texten för att förstå?

 

Grupp 1:

Låt: Smutsig värld (tryck här för att komma till låttext)

 • Finns det några ord i låttexten som ni inte förstår?
 • Vad handlar låten om?
 • Vem/vilka är huvudpersonen/huvudpersonerna?
 • Finns det några metaforer i texten (något som egentligen betyder något annat)?
 • Vad måste ni läsa mellan raderna i texten för att förstå? 
 • På vilka platser tror ni att huvudpersonen i texten befinner sig på? 
 • Hur mår han? Ge exempel från texten! 
 • Vad betyder: Finger på finger, snart han kommer ta någons hand”?
 • Låten heter Smutsig värld, vad betyder det och hur hänger det ihop med texten?
 • Tycker ni att låten är verklighetstrogen, är detta något som ni tror kan förekomma i verkligheten? Ge exempel på sådant ni har varit med om, hört, sett eller läst om. 

 

Grupp 2: 

Låt: Mitt hjärta blöder (tryck här för att komma till låttext)

 • Finns det några ord i låttexten som ni inte förstår? 
 • Vad handlar låten om? 
 • Vem/vilka är huvudpersonen/huvudpersonerna? 
 • Finns det några metaforer i texten (något som egentligen betyder något annat)? 
 • Vad måste ni läsa mellan raderna i texten för att förstå? 
 • På vilka platser tror ni att huvudpersonen i texten befinner sig på? 
 • Hur mår hen? Ge exempel från texten! 
 • Vilken relation har ”du” och ”jag” i texten? 
 • Vad betyder titeln ”Mitt hjärta blöder” och hur hänger det ihop med texten? 
 • Tycker ni att låten är verklighetstrogen, är detta något som ni tror kan förekomma i verkligheten? Ge exempel på sådant ni har varit med om, hört, sett eller läst om. 

 

Grupp 3:

Låt: Sand (tryck här för att komma till låttext)

 • På vilka platser tror ni att huvudpersonen i texten befinner sig på? 
 • Hur mår hen? Ge exempel från texten!
 • Vilken relation har ”du” och ”jag” i texten?
 • Vad betyder titeln ”Mitt hjärta blöder” och hur hänger det ihop med texten?
 • Tycker ni att låten är verklighetstrogen, är detta något som ni tror kan förekomma i verkligheten? Ge exempel på sådant ni har varit med om, hört, sett eller läst om.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Mitt personliga mål inför det sokratiska samtalet