👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: Värmelära, energi och arbete. 9EFG

Skapad 2021-08-29 14:36 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola 9 Fysik
Vi kommer att gå igenom hur värme fungerar, vad energi är, och hur energi och arbete hör ihop. Huvudsakligt läromedel är Gleerups fysik, på Gleerupsportal.se. Vi kommer blanda teori och praktiska laborationer, samt datorsimuleringar.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 33 - vecka 40

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

När du är klar med detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att:

• identifiera och beskriva olika typer av energi

• kunna beskriva olika energiövergångar

 •  och säga något om verkningsgraden vid övergångarna,
 • samt diskutera energikvaliteten hos de energityper som övergången går mellan.

• förstå solenergins betydelse för jorden

• veta vad som menas med arbete inom fysiken

• kunna beräkna fysikaliskt arbete

• förstå och förklara energiprincipen

• förstå och förklara mekanikens gyllene regel

• veta vad som menas med effekt, och kunna göra beräkningar med effekt

• kunna dela in olika energikällor i förnybara och icke förnybara.

• förstå hur el produceras i ett kraftverk, och förstå hur energienheten 1kWh är sammansatt.

• Du ska också kunna diskutera hur vi använder energi på bästa sätt.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Under perioden kommer det ske laborationer där bedömningen sker i hur eleven planerar, och/eller utför laborationen.

Vi kommer avsluta området med ett skriftligt prov

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

 

 

Innehåll 

Uppgifter 

Förklara Resonera 

Laborationer 

Övriga moment 

V33-34 

Repetition inför uppstart 

 • Materia 

 • Krafter 

 • Tryck 

  Magnetism 
 • Akustik 
 • Optik 

 

 

 

V34-35 

Värmelära

Temperatur ( ID a855),

Värme är rörelse (ID a853)

Vatten - en underlig vätska (ID a346)

Värme sprider sig (ID a520) 

 •  

 

 Planera laboration: Metallers värmelednings-förmåga

 Läxa i TEAMS och på Gleerups! 

V36 

Energi 

 • Inledning ID a6114 

 • Energi & Arbete ID a167 

 • Energiformer ID a875 

 

 
10.2 
10.3 

 

 Simuering: Kaffe, te, eller varm choklad - energiöverföring

 

V37 

Energi 

 • Effekt – arbete på tid  
  ID a409 

 • Energikällor ID a743 

 

10.4 

 
10.5 

 

V38 

Energi 

 • Hållbar utveckling  
  ID a631 

 • Energi Sverige ID a540 

 

10.6 

 
10.7 

 

 

V39 

Sammanfattning  

Begrepp 

ID: a434 

ID: a6114 

 

Hållbart utveckling/frågor 

V40 

PROV Energi 

 

 

 

Här nedanför står kopplingen till läroplanen, dvs vilket centralt innehåll som vi tittar på, och vilka kunskapskrav (för godkänt) som du prövas genom.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  E 9