👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MiC Undervisningsplanering ht 21

Skapad 2021-08-30 10:52 i Testförskola Mitt i City Stockholm Norrmalm
Förskola
Undervisningsplanering, reflektion och analys

Innehåll

Lärandefokus

Förståelse: Vad ska barnen få en ökad förståelse kring?

  

Förmågor: Vilka förmågor ska barnen utveckla?

  

I vilken aktivitet ska barnen få utforska/lära sig om detta?

  

Pedagogisk dialog – vilka frågor ska vi ställa innan, under och efter undervisningstillfället?

  • Tidigare erfarenheter, vilka frågor ska vi ställa som kopplar till barnens tidigare erfarenheter?  exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

  • Under processen, vilka frågor ska vi ställa under utforskandet? exempel på fråga: vad förstår du så här långt, vad är det vi gör, vad är det som händer? 

  • Utveckling, vilka frågor ska vi ställa för att fånga upp tillfälle? exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu, kan du se någon skillnad, har du lärt dig något?

 

 

Dessa klipps ut och klistras in nedan under reflektion och analys

Individuell reflektion

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

Didaktiska lärdomar

 

  • Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

  • Vad gick bra/mindre bra och varför?

  • Hur fungerade de valda frågorna?

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

Gemensam reflektion och analys i arbetslaget (kollegialt lärande) 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

Är barnen fortsatt intresserade av ämnet/det vi undersökt?

 

Att tänka på till nästa planering: