👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valen Projektuppstart Södermalm 2021-2022

Skapad 2021-08-30 12:07 i 133101 Förskolan Sälen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar/perioder: Projektuppstart samt tre uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. I den här perioden Södermalms projektuppstart 2021-2022 är det dags för förskolan att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Vad kan växa i vår stad?". Här läggs grunden till årets undervisning och utforskande.

Innehåll

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Vad kan växa i vår stad?

Arbetslaget har på försommaren involverat förskolans familjer genom ett digitalt brev och lämnat ut en folder för barnens projektuppdrag under 2021-2022

 

 

 • Terminen startade med att våra barn tog med sig eller vårdnadshavare skickade barnens bilder via mail. Barnen fick berätta om sin bild. Dessa anslogs på vår projektvägg. Barnen stannade ofta till vid bilderna och utbytte tankar. Efter vårt utsatta datum för inlämning av uppgiften hade vi en gemensam samling genom att titta på bilderna. Där kunde varje barn än en gång berätta om sin bild och kompisarna kunde ställa frågor. Barnen gjorde jämförelser - din tomatplanta är högre än min, min planta fick inga tomater, min fick gröna tomater ...... förra terminen jobbade vi kring rubriken "Vad växer på vår gård". Då fick alla barn på förskolan med sig en tomatplanta hem inför sommarlovet. Kanske var det detta som låg bakom en mängd bilder av tomater.
 • Barnen reflekterade även kring att hus växer med hjälp av lyftkranar, kompisen ser liten ut för att möblerna är så stora, grisarna i parken har vuxit under sommaren, svampar och blommor växer där någon planterat dem eller så växer det ibland ändå mitt bland sten.
 •  
 •  Barnens tankar, teorier och hypoteser - Vi har ingen balkong därför blev det inga tomater på min tomatplanta. - Man måste ju bygga hus så att människor har någonstans att bo. - Grisar växer och barn växer. - För att kunna växa måste man få mat. - Ett litet solrosfrö blev en solros som var till och med högre än mig. Ett ekollon blir till ett litet träd som sen blir ett jättestort träd.
 •  Barnen tyckte att det var roligt att det växte tomater i ett badkar utomhus. Att det är vackert med olika blommor, träd och växter i staden. Att det är spännande och coolt med lyftkranar och att det är roligt med djur.
 •  För att utmana barnen vidare samt ge dem upplevelse av att kunna på verka sin miljö kommer vi att fortsätta projektet kring rubriken "Vad vill du ska finnas/växa i vår stad? Barnen önskar glassgator och chokladbuskar. De vill ha lekparker med klätterväggar, bowlingbanor, badhus, simskolor. Det finns en önskan och en glädje inför bygg och konstruktion hos barnen. För att ge leken näring köper vi in färgade kaplastavar och djur av duplo.

 

Vi har gått vidare genom att fråga barnen om deras tankar - vad vill du ska finnas i staden? En mångfald av ideér där djur blev en stark önskning. Detta gav upphov till vår första sångsamling "Djurpark" under höstterminen. Vilka djur ska vi ha med?

Vad behöver djuren för mat för att de ska växa och må bra? Barnen tillverkar mat som rekvisita till sångsamlingarna.

Barnen vill att det ska finnas karuseller i staden. Vi bygger en karusell som våra samlingsdockor kan åka i när barnen dansar på våra föreställningar. Hur kan vi bygga en karusell? Hur ser de ut? Vem ska åka i karusellen? Hur många får det plats? Ska man turas om? Biljetter, ska vi ha det?

Under läsåret kommer vi att tillsammans med SISAB delta i projektet Energiagenterna. Ett projekt där barnen kommer att lära om el, vatten och värme.

Vi tänker att dessa två arbeten med  agenterna - det konkreta och det fantasifulla önskningar ska leda till kunskap om en hållbar framtid samt ge framtidstro till demokratiska processer. - Jag kan påverka!

För att stimulera till kommunikation med fler sinnen har vi valt att lägga vår kulturupplevelse hos Zebradans. En föreställning som utmanar barnen i sitt sätt att möta och tolka sin omgivning. 

 

Vår övergripande frågeställning under året blir Vad vill du ska växa/finnas i vår stad?

 

 

                                                           Besök av agent Ström och Elboven från Enegiagenterna

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18