👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snäckan - Vänskap, HT21/VT22

Skapad 2021-08-30 13:13 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Förskola
Uppstart: Trygghet och vänskap

Innehåll

Var är vi?

Augusti 2021

I uppstarten av höstterminen lär vi känna barnen. Vi vill få barnen att känna sig trygga med oss pedagoger och i barngruppen. En del barn har gått på Snäckan tidigare och för en del barn är det en ny förskola/avdelning. 

Grunden:

 • Rutiner och strukturer
 • Trygghetsplanen
 • Demokrati

 

Vi vill få in bl.a. nedanstående områden i vårt projekt, då dessa ligger i fokus under kommande år. Barnens intressen styr även projektets innehåll.

 • Känslor
 • Kreativitet

 

September 

 • Barnen är uppdelade i två grupper.
 • Barnen ska få komma med förslag på vilka namn de tycker att grupperna ska heta. De kommer att få rösta på vilket namn grupperna ska få!
 • Nya sånger och ramsor i samlingen som bl.a. kan kopplas till vänskapsprojektet
 • Bilder (olika känslor) har satts upp på väggen 
 • Brickebackens dag - skapande
 • Uppmärksamma varandras namn och första bokstav

Oktober

 • Uppdrag utifrån teatern - Äppelsnurran
 • Vi jobbar vidare med bokstäver
 • Arbetslaget känner att det är dags att komma in mer på kreativitet. Grupperna har kommit igång med detta i vänskapsprojektet, men vi vill lägga mer fokus på området. Fjärilarna har börjat med sagodrama och Kaninerna har börjat skapa med naturmaterial som barnen hittat och tagit med från skogen.

Vart ska vi?

 • Skapa en trygg barngrupp
 • Goda relationer
 • Hitta vägar i projektet genom barnens intressen

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

– förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

– respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

(Lpfö 18)

 

Hur gör vi?

 • Sånger
 • Ramsor
 • Samarbetsövningar
 • Teater - b.la. genom "Krafthjältarna" av Mattias Blomfeldt och Therese Karlsson
 • Känslor - sätta ord och förklara
 • Dokumentation- Vägg, lärlogg, lärlogg- barn
 • Kompisböckerna baserade på barnkonventionen av Linda Palm
 • Böcker och temapåsar
 • Bokstäver - Lyfter barnens namn

 

I början av terminen fokuserar vi mycket på att alla ska känna sig välkomna och trygga på avdelningen. Vi sjunger sånger och ramsor i samlingen som handlar b.la. om vänskap. Olika känslor kommer att lyftas i samlingen. Känslorna dokumenteras på väggen ute i hallen.

Baren delas in i två grupper. De ska få ge förslag på namn och rösta fram ett varsitt namn på grupperna.

Genom "Krafthjältarna" kommer vi att lära oss nya begrepp. Böckerna visar även hur vi är bra kompisar. 

Böckernas innehåll visar bl.a att:

- alla är värdefulla

- det är inte bra att retas

- det går lättare när man hjälper varandra

- man ibland får ta hjälp av någon annan för att lösa problem

 

Hur blev det? 

Augusti 

I samlingen samtalar vi och sjunger om hur man är en bra kompis. Vi upplever att samlingen fungerar bra! Barnen har en egen plats och djursymbol, vilket underlättar vid samlingssituationen. 

Vi har börjat lära känna varandra och försöker komma in i rutinerna. Barnen har delats in i två grupper. 

September

Fler böcker och temapåsar som kan kopplas till projektet har lånats från biblioteket. Vi ser att flera barn är bekanta med Kanin och Igelkott (Kompisböckerna) sen tidigare och gärna vill läsa om dem. Dessa läser vi tillsammans med barnen (vissa stunder eller vid maten när vi har lässtund). Böckerna lyfter olika känslor och visar hur vi göra för att vara bra kompisar. Barnen har visat intresse för flera karaktärer och områden. Dessa försöker vi få med i vår boksamling!

Barnen har kommit med förslag på namn till grupperna. 

Till Brickebackens dag har barnen skapat sådant som kommer att säljas under dagen. Pengarna kommer att gå till ett skolprojekt i Colombia. Barnen tycker det är kul att pärla och vi upptäckte att vi har bokstavspärlor som kan användas till att göra armband. Barnen pärlade bl.a. orden, "vän", "kompis" och "love". Det blev även pärlplattor i olika former och färger.

De yngre barnen har röstat fram namnet: Fjärilarna. De äldre barnen har röstat fram: Kaninerna. På avdelningen finns nu en fjäril och en Kanin på schemat och i andra sammanhang för att förtydliga vad grupperna ska göra under dagen. 

Oktober

Krafthjältarna (teatern) handlade om Batteriet, Motorn och Vågkraftverket. Vågkraftverket hjälpte Batteriet att ladda upp sig igen. 

Kompisen Motorn lånar en båt. Men båten har inga åror så motorn bygger en propeller och tar hjälp av Batteriets energi. När sedan Batteriet blir urladdat dyker Vågkraftverket upp och hjälper till. Genom att koppla ihop varandra med sina sladdar i generatorn vaknar Batteriet upp när det är fulladdat. Vilken tur att vännerna kan hjälpa varandra.

Utifrån teatern fick barnen ett uppdrag där de ska göra en äppelsnurra. Vi samarbetade i grupperna och fick äppelsnurran att fungera i vattnet. Barnen ville gärna vara med att bygga och testa äppelsnurran flera gånger!

Vi har lyft bokstäverna: A, B, C, D och lyssnat efter dessa i våra namn. Barnen kommer även på ord och lyssna efter bokstäverna i dem. 

Barnen tyckte det var spännande att bygga en äppelsnurra och vi märker att de gärna utforskar vatten! Bokstaven B ledde in oss på Bubbelvatten. Vi gjorde ett experiment- russinhissen. 

Arbetslaget känner att det är dags att komma in mer på kreativitet. Grupperna har kommit igång med detta i vänskapsprojektet, men vi vill lägga mer fokus på området. Fjärilsgruppen har börjat med sagodrama och Kaningruppen har börjat skapa med naturmaterial som de hittat och tagit med från skogen.

Orden: "Hej", "Tack" och "Förlåt" lyfter vi på Snäckan och finns med oss!

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18