👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 35-43 7b

Skapad 2021-08-30 13:15 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 Historia
Fram till och med vecka 43 ska vi läsa historia. Du kommer att få lära dig om de första civilisationerna i Egypten och Mesopotamien. Därefter läser vi om antika Grekland och Romarriket.

Innehåll

 Mer detaljer och olika uppgifter får du i classroom.

V 38 Vi arbetar avslutande med antikens Grekland

V 39 Vi inleder arbetet om antikens Rom 

V 40 Antikens Rom

V 41 Antikens Rom

V 42 Examination 


Vecka 34 - 43 läser vi om flodkulturer, det antika Grekland och Romarriket

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Vi varierar undervisningen med att läsa text i läroboken, skriva korta  texter, se på filmer och svara på frågor kopplade till filmerna. Du får också öva anteckningsteknik vid genomgångar och när du tar del av presentationer. Lektionsplaneringar finns i google classroom.

 

Efter avslutat område förväntas du kunna:

 • förklara hur Atens tidiga demokrati fungerade.  Vilka fick rösta och hur, var röstade man?
 • förklara varför grekerna bosatte sig runt Medelhavet och Svarta havet
 • beskriva de tidiga Olympiska spelen.  
 • identifiera tre kulturarv från antikens Grekland.
 • veta hur livet kunde skilja sig i de olika stadsstaterna (Sparta och Aten). 
 • förklara  hur den grekiska världen kunde hålla ihop och behålla sin grekiska kultur
 • berätta hur människorna levde i Rom under antiken
 • förklara hur Romarriket styrdes.
 • beskriva kristendomens framväxt i Romarriket
 • tre orsaker till Romarrikets fall.
 • identifiera tre kulturarv från Romarriket

 

Kopplingar till läroplanen

 

Kunskapskrav

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9