👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stad, landsbygd, fjäll, kust och skog

Skapad 2021-08-30 14:05 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Du kommer lära dig om Sveriges olika naturtyper skog, fjäll, landsbygd, kust samt staden!

Innehåll

Målet med detta arbetsområde är att du ska 

 • känna igen olika färger på kartan och vad de står för
 • veta att platser ser olika ut och skillnader mellan till exempel stad och landsbygd 
 • veta vart du bor och vad som är typiskt för den platsen (stad, landsbygd)
 • kunna likheter och skillnader mellan stad, skog, landsbygd, fjäll och kust 

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter 

 • se filmer och lära dig fakta om de olika naturtyperna
 • arbeta med arbetsblad 
 • arbeta ämnesövergripande med bild 
 • diskussioner 

Du kommer att få visa din förståelse genom att

 • diskutera i helklass 
 • skriva och dokumentera fakta om de olika naturtyperna 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3