👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sopsamlarmonster - Blåvingen läsår 21-22

Skapad 2021-08-30 14:09 i Fliseryds förskola Mönsterås kommun
Förskola
Sopsamlarmonster är ett material med små figurer som kallas för sopsamlarmonster. De olika figurerna står för olika delar i sopsorteringen. Vi vill använda dem för att fångade barnens intresse för sortering och återvinning på ett lustfyllt sätt. Genom detta material kan barnen utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Innehåll

Innehåll 

Vart är vi? 

Vi har några monster från sopsamlarmonster på avdelningen och återvinningskärl. En del av barnen har träffat på Sopsamlarmonsterna under förgående läsår. Barnen visar intresse för de olika monsterna 

  

Vart ska vi?   

  

Vi tar hjälp av "Sopsamlarmonster" för att på ett lekfullt och lustfyllt sätt väcka barnens intresse och inspiration för att värna om vår miljö samt jordens resurser. Vi kommer att jobba aktivt med fem av sopsamlarmonsterna under läsårets gång 

  

Vi kommer att lära känna sopsamlarmonsterna PappisPlastis, Glas-Klara, Metallika och Kompostina 

Pappis gillar papper  

Plastis gillar plast 

Glas-Klara gillar glas 

Metallika gillar metall 

Kompostina gillar matrester 

  

Utveckling mot målen sker när:  

·      Barnen vet vad de olika sopsamlarmonsterna gillar att samla på.  

·      Barnen visar intresse för att besöka sopstationen.    

·      Barnen visar intresse för att källsortera. 

·      Barnen spontant vill slänga skräp som de ser i naturen.  

  

  

Hur gör vi?  
  

·       Vi besöker sopstationen och källsortera.  

·       Vi lär känna de olika sopsamlarmonsterna.   

·       Vi plockar skräp på gården och när vi går på promenad. 

·       Vi återvinner och sorterar olika material i våra återvinningskärl.  

 • Vi kommer att göra ett hus till Sopsamlarmonsterna där de visar vad de samlar på och vad deras intresse är.  

  

   

Hur följer vi upp?  

Vid våra arbetslagsplaneringar kommer vi att följa upp och reflektera kring våra mål vi valt att sträva mot från läroplanen. Dokumentationer i form av bild, text, film samt observationer från verksamheten är vårt underlag. Vi kommer att sätta upp bilder på väggen för barnen att titta på.   
Unikum är ett dokumentationplattforum där vi lägger upp våra planeringar och lärloggar som visar på barnets lärande och utveckling 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18