👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min läsning

Skapad 2021-08-30 15:28 i ANDERSTORPSGYMNASIET Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Svenska
I det här området kommer du att få möta skönlitterära texter. Du kommer också att få lära dig några viktiga begrepp som du sedan ska använda under och efter läsningen. Dessutom kommer du att samtala om texter som du har läst.

Innehåll

Lärandemål:

 • lära dig om vad skönlitteratur är
 • möta och använda några skönlitterära begrepp
 • läsa skönlitterära texter
 • samtala om skönlitteratur
 • reflektera över ditt eget möte med litteratur

Uppgifter

 • Instagraminlägg

 • Instagraminlägg

 • Instuderingsfrågor artikel 1

 • Bokcirkel 3: Tema, budskap och läsupplevelse

 • Instuderingsfrågor artikel 1

 • Bokcirkel 3: Tema, budskap och läsupplevelse

 • Brev till karaktären

 • Brev till karaktären

 • Bokcirkel 2: Karaktärerna

 • Bokcirkel 2: Karaktärerna

 • Bokcirkel 1: Författaren

 • Bokcirkel 1: Författaren

 • Bokcirkel 1: Författaren

 • Bokcirkel 1: Författaren

 • Reflektion lässtrategier och läskondition

 • Reflektion lässtrategier och läskondition

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
  Sve  -
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  Sve  -
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Eleven har viss åhörarkontakt. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
  Sve  A
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  E

Matriser

Sve
Min läsning SVESVE01

Ej visat/mer träning krävs
Godtagbar nivå
Högre nivå
Mål: Beskriva och reflektera om/över litteratur och läsning 
Livsläslogg Reflektion om lässtrategier och läskondition Förbereda och delta i bokcirkel.
Mål: Tillämpa några litterära begrepp  
Analysuppgift - Bamse Förbereda och delta i bokcirkel.
Mål: Berätta om läsningen
Läsning av vald litteratur Förbereda och delta i bokcirkel. Instagraminlägg på @skegybib Delta i bokmässa
Mål: Aktivt lyssna när andra berättar om sin läsning.
Delta i bokcirkel. Reflektionsuppgifter på Unikum i anslutning till bokcirkelträffarna. Delta i bokmässa