👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisar

Skapad 2021-08-30 15:22 i Myggenäs förskola Tjörn
Förskola
Vi lär oss tillsammans med Kanin och Igelkott som tar upp situationer från barnens vardag. Hur gör man en kompis glad? Hur kan man göra när man gjort någon ledsen? Vilka rättigheter och skyldigheter har vi?

Innehåll

 

Var är vi?

Vi startar höstterminen med att arbeta med "Kompisböckerna" som tar upp olika händelser och situationer som barnen lätt kan relatera till. Vi vill föra samman gruppen och lära känna varandra. Böckerna är även kopplade till barnkonventionen där vi ska ta upp och prata om vänskap, hur man är en bra kompis ochvilka rättigheter och skyldigheter vi har. Böckerna tar på ett bra sätt upp känslor och att kunna hantera olika situationer som uppstår. Utveckla förmåga att förstå sig själv och andra. Vi kommer att lägga fokus på en bok i taget under terminens gång och även väva in ”Stopp min kropp” i arbetet. 

Vart ska vi?

Vårt mål och syfte är att skapa god gemenskap och göra barnen medvetna om vikten av att vara rädd om sig själv och sina kompisar samt få en förståelse för empati och ansvar. Vår strävan är att ge barnen en god grund att bygga vidare på.

Hur gör vi?

Arbetet pågår under under läsåret 21/22 med olika böcker. Ålder 3-5 år

Vi kommer att arbeta i större grupp och i smågrupper. Vi sätter stor vikt på barnens intresse och att skapa ett lustfyllt lärande där barnen får möjlighet till att vara medkonstruktörer i sitt egna lärande. Vi har också införskaffat handdockor och figurer. 

 • Använda kompiskort som ger förslag på olika lekar, sånger, ramsor och pyssel.
 • Samtala och diskutera
 • Rita och måla
 • Samarbetsövningar
 • Leka och dramatisera 
 • Skapa gemensamma regler på vår avdelning

Hur blev det?

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18