👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning och läsförståelse med böckerna Fällan och Branden

Skapad 2021-08-30 20:46 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar med läsning enskilt, i par och i grupp. Vi tränar på avkodning och läsförståelse. Vi lyssnar på högläsning. Vi redovisar den text som vi har läst på olika sätt både muntligt och skriftligt. Vi samtalar om och diskuterar före, efter och under läsningen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • läsa med flyt
 • förstå det du läser
 • sammanfatta det som du har läst om
 • analysera eller dra slutsatser (läsa mellan raderna)
 • samtala och diskutera

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att:

 • läsa med flyt
 • förstå det du läser
 • sammanfatta det som du har läst om, till exempel presentera en bok eller en författare
 • samtala och diskutera om innehållet
 • dra slutsatser

Vi bedömer detta genom:

 • klassrumsobservationer
 • att lyssna när du läser
 • dina muntliga och skriftliga svar på läsförståelsefrågor
 • testresultat

Undervisning och arbetsformer

För att nå målen arbetar vi med:

 • att läsa olika slags texter, bland annat den tredje boken Fällan och den andra boken Branden i serien KOD 45 
 • enskild tyst läsning
 • läsläxa
 • parläsning
 • gruppläsning
 • högläsning
 • lyssna på texter med apparna Ugglo, Inläsningstjänst (ILT) och Bibblix
 • att se serien Läsmysteriet
 • att svara på läsförståelseuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  SvA  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  SvA  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt även beskriva sin upplevelse av läsningen
  SvA  A 6