👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA FLEX DELKURS 1 (2)

Skapad 2021-08-31 15:13 i Vuxenutbildningen Borås Vuxenutbildning
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk
Här är planeringen för de närmaste 10 veckorna. Här kan du se vad som händer och vad du ska göra. Du hittar uppgifterna du ska göra här nedanför.

Innehåll

Flexen

Kursen är 20 veckor lång och du studerar på halvtid, det betyder att du ska lägga ungefär 20 timmar i veckan på dina studier. Du ska delta i undervisning med lärare minst tre timmar i veckan. Flexen är i sal 403 på fjärde våning på Fabriksgatan 12. Du kan delta i flexen på plats i skolan eller digitalt på Google meet hemifrån.

Lärare

Lärarna i flexen heter Sara Alizadeh och Jessica Bergdahl Kalander. I sommar jobbar inte Sara i flexen. Jessica Bergdahl Kalander är lärare för flexen veckorna 25-28 och 34-35. Charlotte Fagrell är lärare i flexen vecka 31-34. Om du behöver hjälp, har frågor eller vill meddela frånvaro kontaktar du lärarna här på Unikum genom att skriva till dem i din lärlogg.

 

Kursplanering

Kursplanering för Flexen, här hittar du en planering för de närmaste 10 veckorna i kursen. I planeringen kan du läsa vad som händer varje vecka i flexen och om flexen är stängd någon dag. Det kan ske förändringar i planeringen, så det är viktigt att titta i den varje vecka.

Öppettider

Flexens öppettider i skolan:

Tisdag 13.00 - 16.00

Onsdag 8.30 - 12.00

Torsdag 8.30 -12.00

Flexens öppettider online på Google meet: https://meet.google.com/cia-ihkr-wmi

Måndag 9.00-12.00

Uppgifter

Du hittar uppgifterna för de närmaste 10 veckorna här i din planering. Du ska göra uppgifterna för träna och lära dig. Det är viktigt att du gör uppgifterna själv, utan hjälpmedel. Lärarna vill se vad du kan och vad du behöver utveckla och förbättra. Lärarna kommer ge dig feedback på alla uppgifter. Titta på filmen. Filmen visar hur du lämnar in en uppgift:

Prov

Kursen har inget slutprov. Du ska göra flera prov för att visa att du når godkänd nivå på kursens alla delar. Du kan se när proven är i Kursplaneringen. I uppgifterna som heter exempelvis, V. 31 PROV hittar du information om proven och en bokningslista där du ska boka tid för provet.

Provresultat

Du hittar dina provresultat (betyg och kommentar) i matriserna här på Unikum. Gå till planering och klicka på matriser så ser du matriserna för alla prov i kursen.

Betyg

Efter 20 veckor får du ett betyg i kursen. Alla uppgifter, men framförallt proven är underlag för ditt betyg. I kurserna på grundläggande nivå finns två betyg, godkänd och inte godkänd. Sista veckan i kursen kommer du kunna se ditt betyg här på Unikum under Kunskaper.

Skolverkets kursplan

All undervisning i Sverige följer skolverkets kursplaner. Det är skolverket som bestämmer vad elever ska lära sig i en kurs och vilka kunskaper eleverna ska nå slutet på kursen. Den här kursen är utformad efter Skolverkets kursplan för svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 1.

Uppgifter

 • V. 25 Reflektion (Du som har studerat kursen i 10 veckor gör den här uppgiften)

 • v. 25 Studieplanering (Du som är ny i kursen gör den här uppgiften.)

 • V. 25 Läslogg 1

 • v. 26 Källkritik

 • V. 26 Informationssökning

 • V. 27 Sammanfatta en tidningsartikel

 • V. 27 Läs sakprosa och skönlitteratur

 • V. 28 PROV: Källkritik

 • V. 28 Skriv beskrivande text

 • V. 29 Lässtrategier

 • V. 30 Läslogg 2

 • V. 31 Muntlig presentation med digitalt verktyg

 • V. 31 PROV: Sammanfattning och beskrivande text

 • V. 32 PROV: Muntlig bokpresentation

 • V. 33 Komplettering

 • V. 34 Diskutera

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Lässtrategier för att anpassa läsningen till textens syfte samt för att förstå och dra slutsatser om texters innehåll.
  SvA  -
 • Strategier för att förstå ord och uttryck, till exempel att använda förförståelse och att ta hjälp av sammanhanget för att uppfatta betydelsen.
  SvA  -
 • Strategier för att planera, disponera och skriva olika typer av texter med anpassning till syfte, mottagare och texttyp, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  -
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att gå igenom en text och göra förtydliganden.
  SvA  -
 • Språkets struktur med sats- och meningsbyggnad, till exempel huvudsatser, bisatser och omvänd ordföljd. Textbindning.
  SvA  -
 • Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse, till exempel digitala verktyg.
  SvA  -
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel att använda omformuleringar och förklaringar.
  SvA  -
 • Att medverka i olika samtal och diskussioner, till exempel att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse och ställa följdfrågor.
  SvA  -
 • Muntliga beskrivningar och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare. Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga beskrivningar och muntligt berättande, till exempel stödord, digitala medier och verktyg.
  SvA  -
 • Uttal, betoning och satsmelodi.
  SvA  -
 • Innehåll och form i sakprosatexter och berättande texter.
  SvA  -
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel tv-program och webbtexter.
  SvA  -
 • Strategier för att minnas och lära, till exempel att använda stödord och tankekartor.
  SvA  -
 • Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Betydelsen av uttal, betoning och satsmelodi för språkets begriplighet.
  SvA  -
 • Någon skillnad och likhet mellan svenska och något annat språk.
  SvA  -
 • Olika sätt att söka information, från internet och andra källor.
  SvA  -
 • Källkritik. Hur avsändaren påverkar innehållet.
  SvA  -
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  SvA  0-0
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.
  SvA  0-0
 • Kunskapskrav
 • Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen. Eleven ställer frågor och framför åsikter samt an­vänder ett i huvudsak fungerande vardagsrelaterat språk. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande innehåll.
  SvA  E
 • Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation samt i huvudsak fungerande struktur och anpassning till texttyp, syfte och mottagare. Eleven följer språkliga normer och strukturer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E
 • Eleven läser sakprosatexter och berättande texter med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom gör eleven enkla sammanfattningar av olika texters innehåll. Eleven för utifrån givna frågeställningar enkla resonemang om idéer och tankar som texten väckt.
  SvA  E
 • Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 0

Matriser

SvA
Flexen Dk 1 PROV: Muntlig bokpresentation

Muntlig bokpresentation

 • SvA  -   Strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • SvA  -   Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel att använda omformuleringar och förklaringar.
 • SvA  -   Muntliga beskrivningar och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare. Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga beskrivningar och muntligt berättande, till exempel stödord, digitala medier och verktyg.
 • SvA  -   Uttal, betoning och satsmelodi.
 • SvA  -   Strategier för att minnas och lära, till exempel att använda stödord och tankekartor.
 • SvA  -   Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • SvA  E   Eleven läser sakprosatexter och berättande texter med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom gör eleven enkla sammanfattningar av olika texters innehåll. Eleven för utifrån givna frågeställningar enkla resonemang om idéer och tankar som texten väckt.
E
C
A
Struktur
Presentationen har en inledning och en avslutning. Elev gör ett försök till struktur i sin presentation.
Presentationen har en tydlig inledning och avslutning. Presentationen har en struktur som publiken kan följa med i.
Presentationen har en mycket tydlig inledning och en avslutning. Presentationen har en tydlig struktur som publiken lätt kan följa med i.
Innehåll
Eleven presenterar vilken bok hen läst, kort vad boken handlar om och vad eleven tycker om boken.
Eleven presenterar vilken bok hen läst, kort vad boken handlar om, beskriver huvudpersonerna och vad eleven tycker om boken.
Eleven presenterar vilken bok hen läst, kort vad boken handlar om, beskriver huvudpersonerna och språket. Eleven berättar vad hen tycker om boken och varför.
Språk
Eleven tar hjälp av stödord. Eleven har kontakt med publiken. Eleven språk är till stora delar förståeligt.
Elev tar hjälp av stödord till viss del. Eleven har kontakt god med publiken. Eleven språk är förståeligt.
Eleven tar lite hjälp av stödord. Eleven har mycket god kontakt med publiken. Eleven språk är förståeligt och varierat.

SvA
Flexen Dk 1 PROV: Sammanfattning och beskrivande text

Sammanfattning och beskrivande text

 • SvA  -   Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • SvA  -   Lässtrategier för att anpassa läsningen till textens syfte samt för att förstå och dra slutsatser om texters innehåll.
 • SvA  -   Strategier för att förstå ord och uttryck, till exempel att använda förförståelse och att ta hjälp av sammanhanget för att uppfatta betydelsen.
 • SvA  -   Strategier för att planera, disponera och skriva olika typer av texter med anpassning till syfte, mottagare och texttyp, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  -   Språkets struktur med sats- och meningsbyggnad, till exempel huvudsatser, bisatser och omvänd ordföljd. Textbindning.
 • SvA  -   Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse, till exempel digitala verktyg.
 • SvA  E   Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen. Eleven ställer frågor och framför åsikter samt an­vänder ett i huvudsak fungerande vardagsrelaterat språk. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande innehåll.
 • SvA  E   Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation samt i huvudsak fungerande struktur och anpassning till texttyp, syfte och mottagare. Eleven följer språkliga normer och strukturer på ett i huvudsak fungerande sätt.
E
C
A
Struktur - sammanfattning
Eleven har skrivit en sammanfattning som är ungefär en tredjedel av originaltexten. Sammanfattningen går att följa. Eleven har försökt dela sin text i stycken.
Eleven har skrivit en sammanfattning som är ungefär en tredjedel av originaltexten. Sammanfattningen har en röd tråd och går att följa. Eleven har försökt dela sin text i stycken.
Eleven har skrivit en sammanfattning som är en tredjedel av originaltexten. Sammanfattningen har en röd tråd och är lätt att följa. Eleven har delat sin text i stycken.
Struktur - Beskrivande text
Eleven har skrivit en beskrivande text. Texten har en inledning, huvuddel och avslutning. Texten går att följa. Eleven har försökt dela sin text i stycken.
Eleven har skrivit en beskrivande text. Texten har en inledning, huvuddel och avslutning. Texten har en röd tråd och går att följa. Eleven har försökt dela sin text i stycken.
Eleven har skrivit en tydlig beskrivande text. Texten har tydlig en inledning, huvuddel och avslutning. Texten har en tydlig röd tråd och är lätt att följa. Eleven har delat sin text i stycken.
Innehåll - sammanfattning
Eleven har sammanfattat delar av det viktigaste innehållet med delvis egna ord och formuleringar. Texten innehåller endast information från originaltexten och inga egna tankar.
Eleven har sammanfattat stora delar delar av viktigaste innehållet med till största del egna ord och formuleringar. Texten innehåller endast information från originaltexten och inga egna tankar.
Eleven har sammanfattat det viktigaste innehållet med egna ord och formuleringar. Texten innehåller endast information från originaltexten och inga egna tankar.
Innehåll - beskrivande text
Texten handlar om ämnet som instruktionen kräver.
Texten handlar tydligt om ämnet som instruktionen kräver.
Texten handlar mycket tydligt om ämnet som texten kräver.
Språk
Eleven använder stor bokstav och punkt på ett fungerande sätt. De flesta meningar är lätta att förstå.
Eleven använder stor bokstav och punkt på ett väl fungerande sätt. De flesta meningar är fullständiga och lätta att förstå. Eleven visar variation i sitt ordförråd.
Eleven använder stor bokstav och punkt på ett korrekt sätt. Meningarna är fullständiga och är lätta att förstå. Eleven visar variation i sitt ordförråd.