👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA FLEX DELKURS 2 (2)

Skapad 2021-08-31 14:59 i Vuxenutbildningen Borås Vuxenutbildning
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk
Här är planeringen för de närmaste 10 veckorna. Här kan du se vad som händer och vad du ska göra. Du hittar uppgifterna du ska göra här nedanför:

Innehåll

Flexen

Kursen är 20 veckor lång och du studerar på halvtid, det betyder att du ska lägga ungefär 20 timmar i veckan på dina studier. Du ska delta i undervisning med lärare minst tre timmar i veckan. Flexen är i sal 403 på fjärde våning på Fabriksgatan 12. Du kan delta i flexen på plats i skolan eller digitalt på Google meet hemifrån.

Lärare

Lärarna i flexen heter Sara Alizadeh och Jessica Bergdahl Kalander. I sommar jobbar inte Sara i flexen. Jessica Bergdahl Kalander är lärare för flexen veckorna 25-28 och 34-35. Charlotte Fagrell är lärare i flexen vecka 31-35. Om du behöver hjälp, har frågor eller vill meddela frånvaro kontaktar du lärarna här på Unikum genom att skriva till dem i din lärlogg.

Kursplanering

Kursplanering för Flexen, här hittar du en planering för de närmaste 10 veckorna i kursen. I planeringen kan du läsa vad som händer varje vecka i flexen och om flexen är stängd någon dag. Det kan ske förändringar i planeringen, så det är viktigt att titta i den varje vecka.

Flexens öppettider i skolan:

Tisdag 13.00 - 16.00

Onsdag 8.30 - 12.00

Torsdag 8.30 -12.00

Flexens öppettider online på Google meet: https://meet.google.com/cia-ihkr-wmi

Måndag 9.00-12.00

 

Uppgifter

Du hittar uppgifterna för de närmaste 10 veckorna här i din planering. Du ska göra uppgifterna för träna och lära dig. Det är viktigt att du gör uppgifterna själv utan hjälpmedel. Lärarna vill se vad du kan och vad du behöver utveckla och förbättra. Lärarna kommer ge dig feedback på alla uppgifter. Titta på filmen. Filmen visar hur du lämnar in en uppgift:

Prov

Kursen har inget slutprov. Du ska göra flera prov för att visa att du når godkänd nivå på kursens alla delar. Du kan se när proven är i Kursplaneringen. I uppgifterna som heter exempelvis, V. 31 PROV hittar du information om proven och en bokningslista där du ska boka tid för provet.

Provresultat

Du hittar dina provresultat (betyg och kommentar) i matriserna här på Unikum. Gå till planering och klicka på matriser så ser du matriserna för alla prov i kursen.

Betyg

Efter 20 veckor får du ett betyg i kursen. Alla uppgifter, men framförallt proven är underlag för ditt betyg. I kurserna på grundläggande nivå finns två betyg, godkänd och inte godkänd. Sista veckan i kursen kommer du kunna se ditt betyg här på Unikum under Kunskaper.

Skolverkets kursplan

All undervisning i Sverige följer skolverkets kursplaner. Det är skolverket som bestämmer vad elever ska lära sig i en kurs och vilka kunskaper eleverna ska nå i slutet på kursen. Den här kursen är utformad efter Skolverkets kursplan för svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 2.

 

 

Uppgifter

 • V. 25 Studieplanering (för dig som är ny i kursen)

 • v. 25 Läslogg 1

 • V. 27 Läs argumenterande texter

 • V. 25 Reflektion (för dig som studerat kursen i 10 veckor)

 • V. 26 Källkritik

 • v. 27 Sammanfatta en tidningsartikel

 • v. 28 Skriv argumenterande text

 • V. 28 PROV: Källkritik

 • v. 29 Lässtrategier

 • V. 30 Läslogg 2

 • V. 31 Muntlig presentation med digitalt verktyg

 • V. 31 PROV: Sammanfattning och argumenterande text

 • V. 32 PROV: Muntlig bokpresentation

 • V. 33 Komplettering

 • V. 34 Diskussion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv
  SvA  -
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier och för att anpassa läsningen till textens form, innehåll och syfte. Att urskilja tydliga budskap i texter.
  SvA  -
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras syfte, mottagare, typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  -
 • Olika sätt att disponera, redigera och bearbeta texter, till exempel att förtydliga en texts innehåll med hjälp av inledning och avslutning. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  -
 • Språkets struktur, till exempel sats- och meningsbyggnad, tempus och textbindning.
  SvA  -
 • Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse, till exempel digitala verktyg.
  SvA  -
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Att medverka i olika samtal och diskussioner, till exempel att uttrycka sin åsikt samt ställa följdfrågor.
  SvA  -
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare. Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga presentationer och muntligt berättande, till exempel stödord, bilder, digitala medier och verktyg.
  SvA  -
 • Uttal, betoning och satsmelodi.
  SvA  -
 • Sakprosa som är beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande, till exempel instruktioner, enkla reportage och insändare samt hur texternas innehåll kan organiseras.
  SvA  -
 • Sakprosatexters typiska språkliga drag.
  SvA  -
 • Modern skönlitteratur och annan fiktion som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  -
 • Skönlitterära texters budskap, språkliga drag och innehåll.
  SvA  -
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel tv-program och webbtexter.
  SvA  -
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel stödord, tankekartor och andra sätt att gruppera och associera information eller ett innehåll.
  SvA  -
 • Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv
  SvA  -
 • Nyanser, värdeladdning och betydelseomfång i vardagliga ord och begrepp.
  SvA  -
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk samt skillnader i språkanvändning beroende på syfte och mottagare, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  -
 • Skillnader och likheter mellan svenska och något annat språk, till exempel mellan språkens ljud- och skriftsystem.
  SvA  -
 • Olika sätt att söka, välja, värdera, kritiskt granska och använda sig av information från internet och andra källor.
  SvA  -
 • Källkritik. Hur avsändaren påverkar innehållet.
  SvA  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen. Eleven använder då en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk. Eleven ställer frågor och framför åsikter med till viss del underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E
 • Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation samt i huvudsak fungerande struktur, innehåll och anpassning till texttyp, syfte och mottagare. Eleven följer språkliga normer och strukturer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E
 • Eleven läser sakprosa och skönlitteratur med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom gör eleven enkla sammanfattningar av olika texters innehåll. Eleven för enkla resonemang om innehåll och om tydligt framträdande budskap i olika texter.
  SvA  E