👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA03 Moment 1 Utveckling av ett andraspråk

Skapad 2021-09-01 13:06 i Vuxenutbildningen Borås Vuxenutbildning
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 3 handlar om att utveckla ett muntligt och skriftligt språk som fungerar även i mer formella sammanhang i samhället och i vidare studier.

Innehåll

 

VECKA 36  tisdag den 7 september

En kursintroduktion inleder jag med. Vi diskuterar igenom innehåll och upplägg av kursen tillsammans och resonerar om förväntningar på studietid och arbetssätt. Jag inleder därefter med Moment 1:  Andraspråksutveckling.

I momentet ingår en kortare muntlig presentation och en skriftlig inlämningsuppgift.

 • Muntlig presentation på lektionen:  Beskriv hur du har utvecklat dina språk. Ge goda råd till övriga kursdeltagare. Berätta också vilket ditt mål är med kursen SVA03. För framtida arbete, studier eller annat?
 • Skriftlig inlämningsuppgift 1: Språklig självbiografi

Uppgifter

 • Uppgift 1 - Språklig självbiografi

 • Språklig självbiografi 2

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  Sva  -
 • Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på att utveckla strategier för fortsatt lärande.
  Sva  -

Matriser

Sva
Moment 1 Utveckling av ett andraspråk

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Sva
Språklig självbiografi 2 + olika texttyper

Språklig självbiografi 2

Nivå E
På väg på C
Nivå C
På väg på A
Nivå A
Använda och anpassa till texttyp
Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Inlärningsstrategier
Eleven kan ge exempel på inlärningsmöjligheter som förekommer i vardagslivet och undervisningssituationen samt översiktligt beskriva strategier och metoder för att utveckla sitt eget lärande.
Eleven kan ge exempel på inlärningsmöjligheter som förekommer i vardagslivet och undervisningssituationen samt översiktligt beskriva och använda strategier och metoder för att utveckla sitt eget lärande.
Eleven kan ge exempel på inlärningsmöjligheter som förekommer i vardagslivet och undervisningssituationen samt utförligt beskriva och använda strategier och metoder för att utveckla sitt eget lärande.
Vetenskaplig texttyp - referatteknik
Eleven kan skriva texter av vetenskaplig karaktär som till viss del är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation.
Eleven kan skriva väldisponerade utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt med säkerhet använda stilistiska drag som är typiska för texttypen.
Eleven kan skriva väldisponerade utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt använder med säkerhet och precision idiomatiska uttryck och stilistiska drag som är typiska för texttypen.
Språk
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga kommunikationen.