👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bageri- och konditorikunskap

Skapad 2021-09-01 15:20 i Frejagymnasiet Mölndal - Utbildningsförvaltningen
Gymnasiesärskola Bageri- och konditorikunskap
Pedagogisk planering för grundkursen i ämnet bageri- och konditorikunskap. Planeringen löper över hela läsåret.

Innehåll

Tidsperiod:

Augusti 2021 - juni 2022

Så här kommer vi att arbeta: 

Undervisning sker i bageriet på Restaurang Freja och vid en timme teori i veckan. På teorin går vi igenom grunderna inom bageri och konditori och i restaurangen tränar vi praktiskt på att baka, hålla god hygien och ergonomi.

Syfte/förmågor att utgå ifrån:

I åk. 1 ligger fokus på att följa och tolka recept, få koll på mått, vikt och hygien. 

I åk. 2 fokuserar vi på att öka självständigheten, bakar mer avancerade bakverk som innehåller fler moment. 

Samtliga förmågor tränas på.
Ansvar - alla tar ansvar för sina arbetsuppgifter och sitt beteende.
Kommunikation - vi kommunicerar med varandra, med café och kök för att informera om dagens bröd, bakverk mm.
Reflektion - vi reflekterar över dagen, vad gick bra, vad gick mindre bra. Vi reflekterar över bakelsens resultat.
Kreativitet - eleven kommer med önskemål om vad hen vill baka, övar kreativiteten när ex bröd formas, bakelser produceras. 
Samarbete - vi hjälper varandra, hjälps åt med disk, att städa.

Centralt innehåll:

Klicka i nedan från ämnets centrala innehåll. (Det går bra att bort denna rubrik sedan)

Kunskapskrav och bedömning:

Se kunskapskrav nedan. Elever bedöms

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om produkter, råvaror, metoder samt utrustning inom konditori och bageri.
  Bae
 • Förmåga att följa recept samt välja råvaror, metoder och utrustning.
  Bae
 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom bageri och konditoriverksamhet på ett hygieniskt, ergonomiskt samt säkert sätt.
  Bae
 • Centralt innehåll
 • Verksamheter och produkter inom bageri och konditori.
  Bae  -
 • Råvaror och råvaruhantering samt råvarornas betydelse för slutprodukten.
  Bae  -
 • Metoder, redskap och annan utrustning som används vid tillverkning av bröd, bakverk och konditorivaror.
  Bae  -
 • Recept.
  Bae  -
 • Tillverkning av bröd, bakverk och konditorivaror.
  Bae  -
 • Hantering av den färdiga produkten, till exempel paketering, märkning och förvaring.
  Bae  -
 • Rengöring, hygien och dagliga hygienrutiner, till exempel rengöring av maskiner och arbetsbord.
  Bae  -
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
  Bae  -
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller inom området, till exempel livsmedelslagen och EU-bestämmelser.
  Bae  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver på ett utvecklat sätt produkter, råvaror, metoder och utrustning inom konditori och bageri. Eleven följer också recept samt väljer råvaror, metoder och utrustning med säkerhet. Eleven utför med gott resultat arbetsmoment inom bageri- och konditoriverksamhet på ett hygieniskt, ergonomiskt samt säkert sätt.
  Bae  A
 • Eleven beskriver ett enkelt sätt produkter, råvaror, metoder och utrustning inom konditori och bageri. Eleven följer också recept samt väljer råvaror, metoder och utrustning med viss säkerhet. Eleven utför med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom bageri- och konditoriverksamhet på ett hygieniskt, ergonomiskt samt säkert sätt.
  Bae  C
 • Eleven medverkar i att beskriva produkter, råvaror, metoder och utrustning inom konditori och bageri. Eleven medverkar också i att följa recept samt välja råvaror, metoder och utrustning. Eleven medverkar i att utföra arbetsmoment inom bageri- och konditoriverksamhet på ett hygieniskt, ergonomiskt samt säkert sätt.
  Bae  E