👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap INI

Skapad 2021-09-01 15:24 i Frejagymnasiet Mölndal - Utbildningsförvaltningen
Gymnasiesärskola Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med alla människors lika värde. Skillnad på demokrati och diktatur. Rättigheter och skyldigheter. Vad det finns för service i närområdet och vad som händer i samhället när det gäller nyheter. Vi kommer att se på lilla aktuellt och använda oss av nutidsfrågor, där vi samarbetar och löser frågorna tillsammans.

Innehåll

Instruktioner för dig som lärare:

 1. Ändra rubriken enligt namnstandard "Kurs", "Ämnesområde" eller "Kurs: arbetsområde", "Ämnesområde: arbetsområde". Exempel: Bageri 1, Hem- och konsumentkunskap eller Bageri 1: kavlade degar, Hem- och konsumentkunskap: Mat, måltider, hälsa.
 2. Byt ut ingressbilden till en bild som representerar arbetsområdet eller kursen genom att klicka på + i rutan. Leta sedan upp önskvärd bild på internet eller din dator och lägg till. Om du laddar ner och lägger till en bild, se till att du har rätt att använda bilden. (Tips: på pixabay.com hittar du mängder med bilder som är ok att använda både här och i din undervisning.)
 3. Byt ingresstexten mot en kort beskrivning av kursen/ämnesområdet eller arbetsområdet.
 4. Tryck på + Lägg till kurs under ingressbilden och välj den kurs som planeringen ingår i. 
 5. Skriv här i Innehåll, vid Tidsperiod: hur länge det är tänkt att eleven ska arbeta med just denna kurs/ämnesområde eller arbetsområde.
 6. Skriv här i Innehåll, vid Såhär kommer vi att arbeta:, en informerande text om kursen/ämnesområdet eller arbetsområdet där eleven ska få en känsla av sammanhang och förståelse för varför arbetsområdet är viktigt för hen. 
 7. Du kan såklart utöka det du lägger till i din planering genom att länka till resurser eller YouTube-videor relevanta för planeringen.
 8. Vid Syfte/förmågor att utgå ifrån: skriver du vilka förmågor ur förmågecirkeln som eleven kommer träna på och klistrar in eller klickar i nedan syfte.
 9. Vid Centralt innehåll: klistrar du in eller klicka i de delar ur det centrala innehållet som kommer behandlas.
 10. Vid Kunskapskrav och bedömning: skriver du hur eleven kommer bedömas och du kan även klistra in/klicka i kunskapskraven. 
 11. Radera sedan denna instruktionstext så endast relevant text syns.

Tidsperiod:

Så här kommer vi att arbeta:

Syfte/förmågor att utgå ifrån:

Klicka i nedan från ämnets syfte. (Det går bra att ta bort denna rubrik sedan)

Centralt innehåll:

Klicka i nedan från ämnets centrala innehåll. (Det går bra att bort denna rubrik sedan)

Kunskapskrav och bedömning:

Klicka i kunskapskrav nedan. Här kan du skriva hur eleverna kommer att bedömas. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna. Vilka de är och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter.
  Sal  -
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  Sal  -
 • Närsamhällets kommunikationer, tjänster och samhällsservice.
  Sal  -
 • Olika sätt att söka, värdera och använda information.
  Sal  -