👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden och nordiska språk

Skapad 2021-09-01 15:52 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Arbete med Norden där vi bland annat kommer att fokusera på natur- och kulturlandskap, naturresurser samt hur delar av de nordiska ländernas gemensamma historia ser ut.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska Geografi Historia
I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannar. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturlandskap, kulturlandskap, naturtillgångar, geografiska ord och kartor. I ämnet svenska kommer vi att läsa om de nordiska språken.

Innehåll

Varför jobbar vi med det här?

De nordiska länderna har en gemensam historia och från början ett gemensamt språk. Nu ska vi lära oss om hur det har utvecklat sig och hur det är idag. 

 

Arbetssätt

Vi kommer att titta på faktafilmer, Geografens testamente-Norden, läsa faktatexter, arbeta med olika frågeställningar och kartkunskap. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt. Du kommer också att få göra ett avslutande test på det vi lärt oss. 


Vad ska man kunna?


Du ska
* kunna beskriva och göra jämförelser om Nordens natur och naturtillgångar 
* kunna förstå skillnaden mellan natur- och kulturlandskap
* kunna förstå några orsaker och konsekvenser till den nordiska befolkningsfördelningen 
* kunna placera ut de nordiska länderna, några stora nordiska städer samt berg
* kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker.
* kunna några viktiga geografiska begrepp för arbetsområdet

 

Bedömning sker på ditt deltagande på lektionerna, på grupparbete samt på testet.

Uppgifter

 • Presentation om Nordiska språk

 • Norden, namngeografi och arbete om ett land

 • Nordiska språk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6