👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering: Bokprojekt på Guldklimpen 21/22: Promenad

Skapad 2021-09-01 16:03 i Junibacken Södra Roslagens Förskolor AB
Förskola
Bokprojekt på Guldklimpen 21/22: Promenad

Innehåll

MÅLOMRÅDE - Samspel, lek

LÄRANDEFOKUS:

- Lust att leka och lära.

- Nyfikenhet, kreativitet.

 

PLANERING:

- Trygg barngrupp – lekfrämjande.

- Inspirerande lekmiljöer.

- Lekande och närvarande pedagoger.

 

MÅLOMRÅDE - Språk, kommunikation

 

LÄRANDEFOKUS:

- Samtala om och tolka berättelser, bilder, texter i olika medier.

- Talspråk, ordförråd, berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, lyssna på andra.

 

PLANERING:

- Högläsning med efterföljande boksamtal. Språkfrämjande dialoger.

- Ge barnen möjligheter att uttrycka sina tankar och åsikter

 

MÅLOMRÅDE - Matematik

 

 

LÄRANDEFOKUS:

- Sortering, storlek, form, mönster.

- Undersöka, pröva olika lösningar, jämföra, se samband, använda begrepp.

 

PLANERING:

- Undersöka tillsammans med barnen.

- Arbeta med olika begrepp – geometriska former.

- Använda rätt språkliga begrepp – kvadrat (istället för fyrkant)

 

MÅLOMRÅDE - Naturvetenskap, teknik

 

LÄRANDEFOKUS:

 -Samband i naturen, kretslopp.

- Bygga och konstruera.

 

PLANERING:

- Bygga och konstruera (använda boken)

- Jobba med kretslopp och återvinning.

- Experimentera

 

REKLEKTIONSFRÅGOR

- Hur gick det? Varför… pedagogens, aktivitetens, miljöns roll?

- Hur skapade vi förutsättningar för barnens lärande? 

- Vad intresserade barnen?

- Hur gjorde vi barnen delaktiga?

 

ANALYSFRÅGOR