👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EN5 NASA21 Självskattning

Skapad 2021-09-02 10:45 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Gymnasieskola Engelska
A) Besvara följande frågeställningar som handlar om dig och dina studier i Engelska. B) Gör sedan en självskattning av dina språkliga förmågor i matrisen.

Innehåll

Dina studier 

Skriv och reflektera över följande: Anpassa dina svar till denna kurs i Engelska 5 (100p).  

 

Kopiera nedan frågeställningar, klistra in dem i kommentarsrutan och besvara dem.

 

- Hur jobbar du bäst? Hur lär du dig mest?

- Behöver du någon form av anpassningar / stödinsatser?

- Finns det något som kan påverka dina studier som jag som lärare behöver ha vetskap om?

- Beskriv dina styrkor i ämnet engelska. 

- Beskriv dina utvecklingsbehov/ dina största lärandeutmaningar (det som du behöver öva mest på för att förstärka) i ämnet.

- Vad uppnådde du för betyg i Engelska åk. 9?

- Vad har du för målsättning i denna kurs? Vad siktar du på för slutbetyg? Hur ska du arbeta med kunskapsinhämtning/kunskapsförstärkning i denna kurs? Hur ska du arbeta mot ditt betygsmål? 

 

Matriser

Eng
Engelska 5 (Lärandematris ht 2021)

Betyg E
Betyg C
Betyget A
LYSSNA TOLKA FÖRSTÅ
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i varierande tempo och i olika sammanhang.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talat språk i varierande tempo och i olika sammanhang.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i varierande tempo och i olika sammanhang.
LÄSA TOLKA FÖRSTÅ
Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt formulerade texter av olika slag.
Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i tydligt formulerade texter av olika slag.
Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i tydligt formulerade texter av olika slag.
KÄLLKRITISK MEDVETENHET & ANVÄNDA MATERIAL
Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant, effektivt och problematiserande sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
MUNTLIG FRAMSTÄLLNING
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
INTERAKTION
I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven relativt tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.
I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.
I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
DISKUSSION
Eleven diskuterar översiktligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
Eleven diskuterar utvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
Eleven diskuterar välutvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.