👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Colores 8 ¿Quién eres?

Skapad 2021-09-02 12:36 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Spanska 8
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Att förstå innehållet i talat språk och texter där man hälsar, berätta hur man mår och var man befinner sig, att kunna formulera sig och kommunicera muntligt och skriftligt, att utveckla olika språkliga strategier, samt reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang i den spansktalande världen. Vecka 39 -40 -41 - 42

Innehåll

Vi arbetar med textboken samt tillhörande övningar i övningsboken. Som komplement använder vi "Glosor.EU. du ska öva hörförståelse och lära dig uttal samtidigt som frågeorden tas upp i olika sammanhang.

Du blir bedömd på läsförståelse och skriftligt.

.Berätta om sig själv och ställ frågor
.Utseende
.Vad man tycker om att göra
.Språk, grammatik, verb
 
Vi arbetar med texten, övningarna, glosorna ( glosor prov varje vecka). Vi gör läsförståelse och skriftligt prov v 42

 

På provet läsförståelse ska du läsa en text som beskriver en person och du kommer att svara på frågor omkring den personen.

På det skriftliga provet ska du skriva en intervju till en person. (Papper, penna och suddgummi. )

¨

1- Ställa frågor/ svara frågor

2- Berätta vem du är

3- Berätta hur du ser ut

4- Berätta vad du tycket om att göra

5- Olika språk

6- Regelbundna och oregelbundna Verb

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Colores 8 ¿Quién eres? Att läsa / Att skriva - Prov matris

Att Läsa
Nivå 4
Du förstår inte det mest väsentliga i enkla texter och dialoger i skrift där man hälsar, frågar hur någon mår, svarar och berättar var man befinner sig samt tar avsked. Du kan inte välja och använda någon strategi för läsning.
Nivå 3
Du förstår det mest väsentliga i enkla texter och dialoger i skrift där man hälsar, frågar hur någon mår, svarar och berättar var man befinner sig samt tar avsked. Du kan välja och använda någon strategi för läsning.
Nivå 2
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man hälsar, frågar hur någon mår, svarar och berättar var man befinner sig samt tar avsked. Du kan välja och använda strategier för läsning.
Nivå 1
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man hälsar, frågar hur någon mår, svarar och berättar var man befinner sig samt tar avsked. Du kan välja och använda strategier för läsning.
Att skriva
Du kan inte skriva enkla och begripliga texter och dialoger där du hälsar, frågar hur någon mår, svarar och berättar var du befinner dig samt tar avsked. Du kan inte välja och använda någon strategi i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla och begripliga texter och dialoger där du hälsar, frågar hur någon mår, svarar och berättar var du befinner dig samt tar avsked. Du kan välja och använda någon strategi i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och till viss del sammanhängande texter och dialoger där du hälsar, frågar hur någon mår, svarar och berättar var du befinner dig samt tar avsked. Du kan välja och använda olika strategier i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och relativt sammanhängande texter och dialoger där du hälsar, frågar hur någon mår, svarar och berättar var du befinner dig samt tar avsked. Du kan välja och använda olika strategier i din skrivprocess.