👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasta och stabila konstruktioner

Skapad 2021-09-02 15:49 i Östra skolan Falun
Grundskola 4 – 6 Teknik
Saker som konstrueras måste som regel vara stabila och ha hög hållfasthet. Det är lätt att förstå att hus och broar inte får rasa under rusningstid eller vid ett oväder med starka vindar. Några andra exempel på föremål där det är viktigt med hög hållfasthet kan vara flygplan, möbler och cykelramar. I det här arbetsområdet kommer du bland annat att få lära dig om olika material och hur några hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • eleven ska kunna använda kunskaper från de naturvetenskapliga och tekniska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.
 • eleven ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt.

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig:

 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Om vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper.
 • Hur materialen används i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Att göra egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Att göra dokumentationer i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Läsa faktatexter.

 • Svara på frågor efter att vi har läst en text.

 • Se filmer.

 • Diskussioner.

 • Rita en skiss.

 • Göra en brokonstruktion. 

 

3. BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma:

 • Hur du deltar i diskussioner i klassrummet.

 • Din uppgift om ett material (skriftlig inlämning).

 • Din skiss på bron ni ska bygga. 

 • Brokonstruktionen (grupparbete).

 • Kunskapskoll i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6