👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sverige 11a

Skapad 2021-09-02 20:41 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska Geografi
Vi kommer arbeta med tema Sverige under 8 veckor. Vi ska studera Sveriges naturlandskap och lära oss de olika landskapen i vårt land. Vi kommer lära oss genom att läsa, rita, se fakta filmer, studera vår skog, träna kartkunskap, träna på settera-online och se Geografens testamente.

Innehåll

Sverige

Lektionsplanering för åk 4-6, ämne

Vecka: 34-40

skapad av Emelie Frostander

KURSKOD TILL CLASSROOM: aeclkoy

 

SYFTE

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. 

MÅL

Här skriver man in målen för arbetsområdet så att eleverna förstår. Gärna i punktform. 

v.33 Jag pekar på en karta och identifierar vad det finns städer, berg och hav. 

v.34 Jag vet fyra väderstreck på en kompassros. Jag kan fyra av de största sjöarna i Sverige.

v.35 Jag kan berätta om Sveriges högsta bergstopp och bergskedja. 

v.36 Jag skriver om Sveriges olika naturområden. 

v.37 Jag kan 10 landskap och kan hålla en presentation om ett landskap för en mindre grupp. 

v.38 Jag kan 18 landskap och kan förklara någon process som påverkat jordens former.

v.39 Jag kan sätta ut 18-25 landskap på en karta, samt 8 stora städer i Sverige.

v.40 Jag kan rita en detaljerad bild av Sverige där jag visar så mycket jag kan om Sveriges namngeografi samt dina kartkunskaper. 

MATERIAL

Puls Sverige, ne junior, urskola, setteraonline- geografispel, binogi-filmer, Geografens testamente.

AKTIVITET

Fas 1: Läsa tillsammans, rita bilder, se filmer, luck-text, begreppsmemory, gå- och skriv, diktogloss, diskutera och jämföra olika delar av Sverige.

Fas 2: Titta på genren faktatext. Diskutera vad som är de språkliga dragen i en faktatext. Läsa olika typer av faktatexter. Klippa en faktatext i olika delar och sedan pussla ihop den igen. Jämföra en faktatext med en narrativ text.

Fas 3: Skriva en gemensam fakta text om Skåne tillsammans med eleverna.

Fas 4: Eleverna skriver en faktatext om ett landskap i Sverige. De presenterar även sitt landskap i en mindre grupp. Rita en Sverigebild.

 

BEDÖMNING

Formativ bedömning sker varje fredag genom veckans mål. Eleven får reda på vad hen behöver träna mer på för att nå målen eller utvecklas mer. Summativ bedömning sker på faktatexten om ett landskap, samt på Sverigebilden där namngeografi och kartkunskap bedöms.