👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2021-09-03 08:31 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Teknik Fysik
Under några veckor arbetar vi med fysik och teknik i området kraft och rörelse. Runt omkring oss använder vi olika krafter och rörelser och dessa krafter och rörelser påverkas oss i vardagen, till exempel när vi cyklar eller spelar fotboll på rasten. Nu ska du få ta reda på och testa hur dessa krafter och rörelser fungerar.

Innehåll

Tid

Vecka 35-39

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om kraft och rörelse. Vi ska träna förmågorna:

 • använda dina kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör kraft och rörelse
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik som har med kraft och rörelse att göra
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband med kraft och rörelse i naturen och samhället
 • använda teknikens begrepp och former för att förklara olika mekanismer och deras rörelser

Konkretiserade mål:

 • Känna till vilka krafter och rörelse som finns och som vi använder i olika vardagssituationer
 • Känna till hur dessa krafter och rörelser upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Känna till att föremål i vardagen består av rörliga delar
 • Känna till de mekanismer som sammanfogar rörliga delar
 • Känna till hur man skapar, förändrar och förflyttar rörelse
 • Genomföra enkla systematiska undersökningar, både genom planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentera några undersökningar med bilder och enkla skriftliga rapporter.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • samtala och diskutera kring frågor som rör kraft och rörelse
 • samtala och diskutera mekanik
 • lära oss om de olika krafter som finns runt omkring oss: tyngdkraft, gravitationskraft, friktionskraft, dragkraft, tryckkraft, normalkraft och muskelkraft
 • lära oss om bågformad, linjär och roterande rörelser
 • lära oss om föremåls tyngdpunkt och om balans, jämvikt och stödyta
 • lära oss om fritt fall och kaströrelse
 • Prata om Isaac Newton
 • Undersöka olika konstruktioner som kugghjul, gångjärn, kedja, remmar och axel.
 • Undersöka hur en cykel fungerar.
 • genomföra några enkla undersökningar och experiment med kraft och rörelse där vi först planerar, sedan utför och sist utvärderar
 • dokumentera våra undersökningar med bild och text

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • vara delaktig i samtal och diskussioner kring frågor som rör kraft och rörelse genom att till exempel ställa frågor
 • känna till de olika krafter som finns runt omkring oss
 • kunna beskriva de olika krafterna
 • känna till om tyngdpunkt, balans, jämvikt och stödyta
 • känna till om fritt fall och kaströrelse
 • veta vem Isaac Newton var
 • känna till olika konstruktioner som kugghjul, gångjärn, kedja, remmar och axel.
 • kunna genomföra en undersökning där du planerar, utför och utvärderar
 • använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt
 • kunna dokumentera dina undersökningar med bild och text

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång. Dessutom gör eleven en egen utvärdering i slutet av arbetet. Efter arbetet har vi ett prov / diagnos på området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Fy  C 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6