👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikpåverkan

Skapad 2021-09-03 10:32 i Harvestadsskolan Linköping
Grundskola 5 – 6 Musik
I denna kurs kommer vi att lära oss hur vi påverkas av musik.

Innehåll

Innehållet i undervisningen består av att du ska se på olika klipp där musik används. Efter att vi har tittat på olika klipp diskuterar vi innehållet och antecknar.

 

Arbetssätt

Först diskuterar vi i helgrupp tillfällen där vi "utsätts" för musik. Därefter tittar vi på klipp, lyssnar, diskuterar och antecknar kring olika områden där musik används. Områdena är: TV-spel, traditioner, religiösa- och kulturella träffar, idrottsevenemang, filmmusik och reklam. Vi kommer även att lyssna och titta på stråkinstrument som ofta används inom filmmusik.

 

Begrepp som kommer att användas är: Dur, moll, tempo, melodi, instrumental, mörka och ljus toner samt stråkinstrument.

 

Bedömas

Bedömning och återkoppling sker under arbetets gång och avslutas med ett ett skriftligt prov.

 

Tidsåtgång Vi kommer att arbeta med musikpåverkan i ungefär fem veckor.

Uppgifter

 • Prov i musikpåverkan och instrumentlära V.38 HT-21

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  C 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  A 6

Matriser

Mu
Musikpåverkan

Visar ej kunskaperna
Godtagbara kunskaper
Säker
Mycket säker
Musikpåverkan
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du behöver lära dig hur musik används i vår vardag för att påverka oss.
Du vet att musik används inom några områden för att påverka oss.
Du kan berätta med säkerhet när och hur musik används för att påverka och förstärka en känsla. Du kan med med viss säkerhet beskriva musiken som används.
Du kan berätta med säkerhet hur musik används för att påverka och förstärka en känsla inom många områden. Du kan med god säkerhet beskriva musiken som används vid de olika tillfällena.
Instrumentlära
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du behöver lära dig att känna igen instrument och dess namn från olika instrumentgrupper.
Du ger ett par exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du ger med säkerhet flera exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du ger med god säkerhet flera exempel på instrument från olika instrumentgrupper. Du vet även hur vissa utav dessa instrument låter.