👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våga vara den du är

Skapad 2021-09-03 13:46 i Stora Skedvi förskola Säter
Förskola
Projektarbetet ligger till grund för vårt pedagogiska arbete - SKA. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kommunicera, lära upptäcka, uppleva och känna.

Innehåll

Bakgrund:

I det kollegiala lärande flätas utvecklingsområdena samman - trygghet och studiero, - högre måluppfyllelse - inkluderande lärmiljöer, vår profil och hållbar framtid. Med grunderna i läroplanen - barnkonventionen mål 13 - Globala målen 3, 5, 13, 16 och likabehandlingsplanen. Detta utmynnar i avdelningarnas projektarbeten. 

Syfte med projektet: 

Syftet med vårat projektarbete våga vara den du är, är att alla barn ska känna sig trygga i sig själva och i gruppen. Barnen ska vara delaktiga och på så vis känna sig viktiga. Vi vill skapa en trygg, lärorik och rolig miljö där alla barn får komma till tals. Vi ska stärka barnens identitet och få barnen att förstå sitt eget värde. Uppskatta varandras likheter och olikheter. Barnen ska få ett verktyg att tänka utifrån sitt eget perspektiv och lev sig in i andras situation. Då få förståelsen att kunna ta hänsyn till och viljan att hjälpa andra.

 

Vi kommer även jobba med läslyftet Matematik och språkutveckling. För att skapa nyfikenhet och intresse i språk och matematik. Vi kommer att fortsätta jobba med våra grön Flagg-mål; Rörelse, Kompisar och Sopsortering/Kretslopp. Allting ihopblandat i en enda stor ”röra” av både kunskap och glädje.

Hur - beskriv: 

Med olika litteraturer kan man arbeta vidare både med matematik, språkutvecklingen och värdegrund. På olika vis genom högläsning, magnetsaga, dialog tillsammans med barnen, lek och kreativitet.      

Vi kommer att följa strukturen och använda våra gemensamma lokaler som verkstaden, ateljén, idrottshallen, skogen och biblioteket.

Beskriv er uppstart i augusti: 

Vi kommer att börja med att fokusera på introduktioner, lära känna de nya barnen. Att alla barn känner sig trygga i gruppen och miljön-alla ska veta vad kompisar och pedagoger heter, det ska vara roligt att gå till förskolan. Barnen ska få tid att bekanta sig med miljön på den nya avdelningen.

 

(Analys veckor 41, 49, 7 och v 19.) 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18