👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lego masters med KL (Kooperativt Lärande)

Skapad 2021-09-04 13:46 i Skinnefjällsskolan Härryda
Legomasters med Kooperativt Lärande
Fritidshem
Träna samarbete och ha kul tillsammans på fritids! Hur? Lego masters på fritids med KL (Kooperativt lärande)!

Innehåll

 

Syfte:

Att träna samarbete med dina kompisar och att ha kul tillsammans!. 

Så här kommer vi att arbeta och det här ska du lära dig:

 • Du kommer att få vara med och bestämma vad ByggTemat ska vara.

 • Du kommer att träna på att samarbeta i par.

 • Du kommer att träna dig på att göra en skiss och planera tillsammans med en kompis.

 • Du kommer att få lära dig hur man ger respons på ett konstruktivt sätt och hur man ställer bra frågor.

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området:

Lego masters, skiss. planera, inspirera, tema, samarbeta, respons och konstruktivt.

Så här kan du visa dina kunskaper:

Det viktiga är att vi uppmuntrar varandra, tränar oss på att komma överens och har kul tillsammans!

KL (Kopperativt Lärande) strukturer att använda:

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
  Gr lgr11
 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11