👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter åk 6

Skapad 2021-09-04 23:15 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Fysik
Vi ska lära oss mer om de krafter som påverkar oss dagligen!

Innehåll

Vad ska vi lära oss:

krafter som påverkar oss
laborera på ett säkert sätt
dokumentera på ett korrekt sätt
delta i olika samtal och framföra våra åsikter/tankar/funderingar

Hur ska vi arbeta:

 • gemensamma genomgångar
 • se filmer
 • läsa texter
 • prata
  skriva
  laborera
 •  

 lektionerna måste du:

lyssna på genomgångarna
delta i diskussioner med både lärare och elever.
tillsammans med klasskamrater göra undersökningar på ett korrekt sätt
genomföra ett skriftligt prov

 • Begrepp:
  Dessa begrepp ska du kunna förstå, sätta in i sammanhang och förklara:
 • friktion, hypotes, lyftkraft, jämvikt, gravitation, normalkraft, motkraft, underlag, lutning, tyngdpunkt, balans, tyngdkraft, Newton.
 •  

 

Uppgifter

Matriser

Fy
Krafter åk 6

F
E
C
A
undersökning
Du kan genomföra en enkel undersökning utifrån en given planering.
Du kan genomföra en undersökning utifrån en given planering.
Du kan genomföra en undersökning utifrån en given planering och du kan formulera egna frågeställningar som du undersöker.
dokumentation
Du dokumenterar på ett enkelt sätt.
Du dokumenterar på ett sätt där det mesta går att följa och förstå.
Du dokumenterar på ett välutvecklat sätt som är lätt att följa.
begrepp
Du förstår de begrepp vi arbetar med.
Du kan använda de flesta begrepp vi arbetat med muntligt och skriftligt.
Du använder de begrepp vi arbetat med på ett korrekt sätt i dina resonemang både muntligt och skriftligt.
utrustning
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett fungerande och säkert.
Du använder utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.