👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi undersöker träd i närområdet

Skapad 2021-09-05 13:28 i Sta Gertruds skola Sigtuna FSK/GR
Grundskola F – 3 Svenska Bild NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Med vilka sinnen kan jag utforska träd och skog i närområdet?

Innehåll

Planering - Vår skog

V. 37-39

Före eleverna börjar arbeta...

Elevmål, konkretisering av kunskapskrav
- Känna igen några vanliga träd, vad de heter och hur de ser ut

- Med ord kunna beskriva likheter och skillnader mellan olika träd

- Se färg, form, rita och måla ditt träd med hjälp av de bilder du tagit

- Söka och leta fakta om träd 

- Läsförståelse

- Läsa och skriva faktatext

 

Arbetsgång

Vi kommer i svenska, NO och bild arbeta med träd. Vi ska undersöka träd som finns i skogen i vårt närområde.

Vi börjar med att inventera våra kunskaper vi har just nu om träd och natur:

 • Vad vet och kan vi om naturen i vårt närområde?
 • Vilka träd och djur finns där?
 • Vilka träd kan vi namnet på?

Grupp:
- Vi utforskar natur och träd med våra sinnen.

- Vi tränar vårt auditiva sinne genom att lyssna - vårt taktila sinne genom att känna och vårt visuella sinne genom att titta

 • Blunda och lyssna - Vad hör du?
 • Hur känns luften? Varm/Kall? Hård/Mjuk?
 • Hur känns trädets stam? Med vilka ord kan du beskriva stammen?
 • Titta noga på stammen och bladen. Vad ser du? Vilka färger, former, mönster och linjer kan du se?
 •     Ni fotar hela trädet, stammen och löv. 
 •       Vi plockar löv. 

 •      Vi tittar på film om skogen, samlar nya frågor att arbeta vidare med.
 
      Enskilt
Vi skapar en skog av alla träd:
 •     Rita konturen av trädet, måla stammen med hjälp av bilderna ni fotat.
 •     Limma fast dina löv eller barr på ditt träd.
 
      Par
      Leta fakta om ert träd, läs eller lyssna.
 •       Använd NO-boken s. 20-22
 •       Ipad
 •       Lätta fakta om träd - Polylino (polyglutt)
 •       Skriv en faktatext om ert träd, för hand eller på IPad
 •       Läs upp din faktatext för en kompis

Alla

 • Vi läser upp våra fakta texter och gör en gemensam tankekarta med fakta om varje träd 
 • Vi avslutar med en tipsrunda
-
 
     

Under arbetets gång...

Varierat arbetssätt - anpassningar
- Naturupplevelse i skogen

- Alla, grupp, par och enskilt arbete

- Praktiskt arbete

- IPad och bildstöd

- Möjlighet att få text uppläst, eller att en kompis läser

- Möjlighet att skriva på IPad

- FilmEfter eleverna arbetat...

Elevbedömning
- Var befinner sig respektive elev efter träning?
- Avstämning mot progressionen av undervisningsmålet så att eleven kan se sin utveckling och se sitt nästa steg
- Vad är elevernas nästa steg?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  SvA  1-3