👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk7

Skapad 2021-09-05 15:32 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola F – 9
Matematik åk7

Innehåll

Vecka

Lärobok

Kunskapsområde

Centralt innehåll

34-40

Tal

Sid 36-77

Prov v40

 

Taluppfattning och tals användning

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk-och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. •Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang

v41-v47

Geometri

Sid 78-119

 

 

 

 Geometri

Taluppfattning och tals användning

 

Programmering

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt.
Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta, såväl med som utan digitala verktyg, programmera geometriska objekt.

 

Användning av prefix.

v48-v4

Bråk och procent

Sid 120-167

 

 

Taluppfattning och tals användning


 

Samband och förändring

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk-och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

 

v5-v12

Algebra

Sid 168-205

 

 

Algebra

Problemlösning

 

Innebörden av variabel begreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.


Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

•Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

v13-v19

Statistik

Sid 6-35

 

 

Sannolikhet och statistik

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar.
Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

 

Matematik  åk 7  

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

·         föra och följa matematiska resonemang, och

·         använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.