👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa Åk 5

Skapad 2021-09-05 19:01 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I ämnet idrott och hälsa ingår många olika moment. Du kommer utveckla kunskaper om motorik, balans, koordination, styrka, kroppskontroll, kroppsuppfattning och samarbete. För att få möjlighet att lära sig allt detta så kommer vi vara både inomhus och utomhus där du får prova på olika redskapsbanor, lekar, olika danser, styrka och konditionsbanor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få utveckla din förmåga att:

- använda rörelse i sammansatta grundformer. 

- planera och genomföra olika fysiska aktiviter och hur de på verkar din hälsa.

- använda rätt redskap/klädsel utifrån aktivitet. tex klä sig rätt när man är ute en dag i skogen eller joggar en runda.

- förebygga skador och hanterar nödsituationer på land. 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- använda sammansatta grundformer vid lekar, hinderbanor, spel och redskapsgymnastik.

- planera och genomföra olika fysiska aktiviter och hur de på verkar din hälsa.

- använda rätt redskap/klädsel utifrån aktivitet. tex klä sig rätt när man är ute en dag i skogen eller joggar en runda.

- simma 200 m bröstsim och 50 m ryggsim.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- diskutera kring de olika aktiviteterna.

- leka, spela, och träna inomhus och utomhus.

- arbeta enskilt och i grupp/lag.

- använda oss av olika redskap, bollar och musik.

- vi kommer att träna på att simma.

 

Du visar vad du kan genom att:

- använda sammansatta grundformer vid lekar, spel, hinderbanor och redskapsgymnastik.

- planera och genomföra olika fysiska aktiviter och hur de på verkar din hälsa.

- använda rätt redskap/klädsel utifrån aktivitet. tex klä dig rätt när du är ute en dag i skogen eller joggar en runda.

- vara aktiv och deltar utifrån din förmåga på lektionerna.

- vara delaktig i diskussionerna.

- simma 200 m. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer,
  Idh
 • förmåga att planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och hälsa, och
  Idh
 • förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta motoriska grundformer med och utan olika redskap.
  Idh  4-6
 • Lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i danser och i rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Grundläggande träningslära: pulshöjande rörelser samt koordinations, styrke- och rörlighetsövningar.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Att orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan stöd av digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten under olika årstider. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter samt värdering av hur de påverkar den fysiska förmågan och hälsan.
  Idh  4-6
 • Normer kring olika slags aktiviteter. Hur normer påverkar individers deltagande, till exempel normer kring kön och funktionalitet kopplade till olika rörelseaktiviteter.
  Idh  4-6
 • Undersökande av möjligheter till daglig rörelse i närmiljön.
  Idh  4-6
 • Olika sätt att förebygga skador, däribland uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Första hjälpen.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser väl till syftet med aktiviteterna.
  Idh  A 6
 • Eleven genomför aktiviteter i natur- och utemiljö på ett väl fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden.
  Idh  A 6
 • Eleven värderar på ett välutvecklat sätt hur aktiviteterna påverkar den egna fysiska förmågan och hälsan.
  Idh  A 6
 • Eleven förebygger på ett väl fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter. Eleven hanterar nödsituationer på land och vid vatten samt simmar 200 meter i en följd varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  A 6