👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg Björnbäret 2021/2022

Skapad 2021-09-05 19:00 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola

Innehåll

Verksamhetsmål för Hyddan utifrån Grön flagg:

Global samverkan; barns rättigheter.

Klimat och energi; vår mat.

Livsstil och hälsa; rörelse och vila.

 

Prioriterade läroplansmål för Björnbäret: 

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 

Björnbärets prioriterade mål:

 •  utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. 
 • att på ett positivt och roligt sätt undersöka kända och okända matprodukter 
 • möjliggöra för barnen att uppleva sinnesro och glädjen i rörelse

 

Som pedagoger ska vi

 • visa omsorg för barnen
 • uppmuntra goda handlingar
 • synliggöra normer och värden genom vårt förhållningssätt 
 • visa tillit till barnets förmåga.
 • möjliggöra för barnet att förstå andra
 • lyssna in och visa att vi uppmärksammat barnets initiativ
 • stimulera barnet att göra egna val. 
 • m
 • ge barnen tillfällen att utforska sin lärmiljö genom sina sinnen. ( tex ha ”sinnes stationer”)
 • ge barnen tillfällen att få utmana sin kropp i vardagen och i skapade aktiviteter.
 • ge barnen tillfällen att prova nya matprodukter.
 • introducera symbolerna för ekologisk och kravmärkt mat.

 

 

Material vi kommer att använda:

Vem böckerna (Lisa Wirsén, Bonnier Carlsson) 

Kompis böckerna ( Linda Palm, Natur och kultur)

Begreppet Snälla händer 

 

Metodval:

För att se om de förväntade effekterna uppnås kommer vi att observera, dokumentera och reflektera kring verksamheten både i vardagen, på reflektionsstunder och på Unikum. Vi kommer även att återkoppla arbetet till barnen genom att sätta upp pedagogisk dokumentation i vår miljö vilket möjliggör för barnen att reflektera. Genom att vara härvarande, lyssna in och samtala med barnen kan vi också se om de önskade effekterna uppnås. Detta bidrar också till att vi får syn på vad som funkar bra respektive mindre bra vilket är en grund för det fortsatta arbetet.