👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 1

Skapad 2021-09-06 08:27 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Gymnasiesärskola Engelska
Under din gymnasietid får du möjlighet att utveckla dina kunskaper i engelska. Under lektionerna ska du få möjlighet att tala, läsa, skriva och lyssna.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna, till exempel vardagliga situationer, intressen och personer. Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning.
  Ens  -
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används. Engelska språkets utbredning i världen.
  Ens  -
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande. Texter med bildstöd. Språk och texter via film och andra medier.
  Ens  -
 • Sammanhängande tydligt talat språk och samtal av olika slag, till exempel dialoger, intervjuer och samtal.
  Ens  -
 • Berättelser, sånger, dikter och annan fiktion i skriven, talad och dramatiserad form.
  Ens  -
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar och i reklam.
  Ens  -
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
  Ens  -
 • Olika sätt att välja bland och orientera sig i texter och talat språk från internet och andra medier.
  Ens  -
 • Språkliga företeelser i det språk som eleverna möter, till exempel uttal, stavning och fasta språkliga uttryck.
  Ens  -
 • Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i talat språk och texter i olika situationer.
  Ens  -
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  Ens  -
 • Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika sammanhang.
  Ens  -
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen, till exempel uttal, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer.
  Ens  -
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, gester och frågor.
  Ens  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer. Eleven använder några strategier för lyssnande och läsning.
  Ens  A
 • Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet. Eleven använder någon strategi för lyssnande och läsning.
  Ens  C
 • Eleven förstår några vanliga ord och mycket enkla fraser i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att medverka i att redogöra för innehållet. Eleven medverkar i att välja och använda strategier för lyssnande och läsning.
  Ens  E
 • I muntliga och skriftliga framställningar formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven några strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Ens  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord och fraser. Dessutom använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Ens  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar medverkar eleven i att formulera sig enkelt med ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion medverkar eleven i att uttrycka sig enkelt med ord och fraser. Dessutom medverkar eleven i att använda strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Ens  E
 • Eleven beskriver på ett utvecklat sätt företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Ens  A
 • Eleven beskriver på ett enkelt sätt företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Ens  C
 • Eleven medverkar i att beskriva företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Ens  E

Matriser

Ens
Engelska 1

Kunskapskrav - matris

E
C
A
Talad engelska (hörförståelse)
Eleven förstår några vanliga ord och mycket enkla fraser i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att medverka i att redogöra för innehållet. Eleven medverkar i att välja och använda strategier för lyssnande.
Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet. Eleven använder någon strategi för lyssnande.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo i vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer. Eleven använder några strategier för lyssnande.
Skriftlig engelska (läsförståelse)
Eleven förstår några vanliga ord och mycket enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att medverka i att redogöra för innehållet. Eleven medverkar i att välja och använda strategier för läsning.
Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet. Eleven använder någon strategi för läsning.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer. Eleven använder några strategier för läsning.
Tala engelska (uttrycka sig)
I muntliga framställningar medverkar eleven i att formulera sig enkelt med ord och fraser. I muntlig interaktion medverkar eleven i att uttrycka sig enkelt med ord och fraser. Dessutom medverkar eleven i att använda strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga framställningar formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord och fraser. Dessutom använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga framställningar formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven några strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Skriva engelska (uttrycka sig)
I skriftliga framställningar medverkar eleven i att formulera sig enkelt med ord och fraser. I skriftlig interaktion medverkar eleven i att uttrycka sig enkelt med ord och fraser. Dessutom medverkar eleven i att använda strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord och fraser. Dessutom använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven några strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Det engelska språket
Eleven medverkar i att beskriva företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.