👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfabeta Liljan 2021/22

Skapad 2021-09-06 09:33 i Kattfoten Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi kommer använda oss utav TAKK och kontinuerligt arbeta med språk och kommunikation på olika sätt i verksamheten.

Innehåll

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? 

   

  Vi vill väcka nyfikenhet hos barnen för att lära sig kommunicera på olika sätt. Genom TAKK ( tecken som stöd), rim, ramsor, sånger och ha dialog vid matbordet, läsning

 • Varför? (Syfte med undervisningen.
  Då vi ser att små barn behöver flera sätt att kommunicera på då alla inte har talet klart. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  TAKK arbetar vi med hela tiden, i samlingen förstärker vi med TAKK tecken när vi sjunger. Vi har också veckans tecken som vi arbetar med. Vi kommer börja gå till vårt bibliotek i mindre grupper och läsa för barnen. Vi sjunger på samlingen tillsammans med barnen och i skogen. 
 •  
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Vi kommer använda oss utav rörligt material, bilder och samtal. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  För alla barnen på Liljan.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Alla pedagoger på Liljan

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
  Vi vill skapa lust och glädje till språk och kommunikation. När vi ser att barnen spontant hämtar böcker och visar en lust till att läsa har vi uppnått ett mål.  Även att börja använda sig utav TAKK i sitt språk och kommunikation.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18