👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök

Skapad 2021-09-06 09:38 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 5 – 6 Kemi
Vi arbetar som kemister genom att undersöka ämnens olika egenskaper.

Innehåll

 

Beskrivning:

Under det här området ligger fokus på det naturvetenskapliga arbetssättet och dokumentation. Du kommer att få göra många olika experiment kopplat till 5 vita pulver. 

Du kommer även att lära dig om:

 • de tre formerna ämnen kan finns i
 • när och hur ett ämne byter form
 • olika egenskaper du kan sortera ämnen efter
 • några metoder för att dela upp lösningar och blandningar

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar med instruktioner. Efter experimenten diskuterar vi resultatet. Vi kommer även att läsa texter och se på filmer kopplat till kemi.

 

Konkreta mål:

Du ska kunna de tre formerna ett ämne kan finns i.

Du ska kunna berätta om när och hur ett ämne byter form.

Kunna förklara skillnaden mellan en lösning och en blandning.

Kunna redogöra för olika metoder man kan använda för att dela upp lösningar och blandningar.

Kunna genomföra enkla undersökningar.

Vara noggrann och tydlig i din dokumentation.

 

Språklig fokus

Du ska delta i diskussioner och använda dig av de begrepp du lärt dig.

 

Viktiga ord: 

atom, molekyl, grundämne, materia, reaktion, löslighet, separera, filtrera, avdunstning, identifiera, jämföra, undersöka, blandning, lösning, mättad lösning, kristaller

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6