👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO- Närområdet, väderstreck, världsdelar, kartor

Skapad 2021-09-06 13:46 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Närområdet, kartan, världsdelar och väderstreck.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med närområdet, kartor, världsdelar och väderstreck.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

 • Läsa faktatexter
 • Arbetsblad
 • Diskussioner 
 • Spela spel
 • Se faktafilm
 • Skriva faktatexter
 • Göra tankekartor
 • Blindtest 

Grovplanering

 

v.36

Närområdet

 • Titta på en karta över Årsta och närområdet, jämför med en karta från förr. Gör ett venn-diagram på tavlan.
 • Höra en berättelse om Årstafrun+ skriva en faktatext. 

V.37

Väderstreck

 • Läsa sidan 30-31 i SO Puls-boken med tillhörande arbetsblad
 • Tittar på en kompass och hur den fungerar.
 • Faktafilm "kartor och orientering" på youtube.  
 • Spela digitalt spel om väderstreck på elevspel.com. 

V 38

Sverige

 • Läs s. 86-87 i So-boken Puls, gör arbetsbladet
 • Tillsammans tittar vi på en karta över Sverige. 
 • Diskutera skillnaden mellan land och stad.
 • Titta på filmen "Sverige - vårt avlånga land" på SLI. 
 • Diskutera filmen. 
 • Gör en tankekarta alternativt skriv en faktatext. 

V. 39

Norden

 • Titta på kartor över Norden. 
 • Diskutera skillnaden mellan land och stad. 
 • Titta på faktafilmen "Norden - det känns som hemma". 
 • Diskutera filmen.
 • Seterra - hemsida för att öva och testa Nordens länder. Välj rubriken "Europe" och spela sen spelen "The Nordic Countries" och "The Nordic Countries and Capitals". 

V. 40 

Världsdelar och världshav

 • Läsa sidan 88-91 i SO Puls-boken med tillhörande arbetsblad. 

V. 41

 • Faktafilm "Våra kontinenter, världsdelar och världshav" på SLI. 
 • Diskutera filmen. 
 • Tillsammans använder vi google earth för att se olika världsdelar på långt och nära håll.
 • Seterra - hemsida för att öva och testa världsdelar. Välj rubriken "World" och spela sen spelen "Continents - Map Quiz" samt "Continents and Oceans - Map Quiz". 

V. 42

 • Elevernas kunskaper testas med en tom världskarta där de ska sätta ut världsdelar och Nordens länder. 

 

IKT och medier

Väderstreck

Väderstreck: Träna gratis i spel • Geografi - Elevspel

Karta och orientering - YouTube

Världsdelar

Play / Våra kontinenter, världsdelar och världshav (sli.se) 

Seterra Geography Games

Norden

Medioteket / NORDEN - Det känns som hemma! (sli.se)

Seterra Geography Games

Sverige

Medioteket / Sverige - vårt avlånga land (sli.se)

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Sjöviksskolans mall 1-3

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Väderstreck
Du behöver öva på de fyra väderstreckens namn och att placera ut dem på kartan.
Du kan de fyra väderstrecken och kan placera ut dem på kartan.
Du kan de åtta väderstrecken och kan placera ut dem på kartan.
Världsdelar
Du behöver öva på världsdelarnas namn och på att placera ut dem på kartan.
Du kan namnen på fyra världsdelar och kan peka ut dem på kartan.
Du kan namnen på alla sju världsdelar och kan peka ut dem på kartan.
Världhaven
Du behöver öva på världshavens namn och på att placera ut dem på kartan.
Du kan namnet på ett världshav och kan även placera ut detta på kartan.
Du kan namnen på de tre världshaven och du kan placera ut dessa på kartan
Norden
Du behöver öva på att placera ut Nordens länder.
Du kan placera ut tre nordiska länder på kartan.
Du kan placera ut alla Nordens länder på kartan.
Sverige
Du behöver öva på att placera ut Sverige och Stockholm på kartan.
Du kan placera ut Sverige och Stockholm på kartan.

SO
Sjöviksskolans mall 6-9

Rubrik 1

F
E
C
A
Aspekt 1

SO
Sjöviksskolans mall 4-5

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1