👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskning Myran ht-21

Skapad 2021-09-06 14:42 i Trollbacken Stenungsund
Förskola
”Hur kan vi skapa utrymme för barnen att uttrycka sina åsikter?”

Innehåll

  • Vad vill vi förändra/förbättra?

Barnens möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på. Barnens förmåga att lyssna på andra och vänta på sin tur.

  • Aktionsforskningsfråga? Motivera vald fråga.

Det är viktigt att barnen får möjlighet att uttrycka sig och göra sig förstådda, även utan verbal kommunikation.

”Hur kan vi skapa utrymme för barnen att uttrycka sina åsikter? Både verbala och ickeverbala?”

  • Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas?

Barnens uttrycksförmåga.

  • Hur ser processen ut och vilka verktyg använder vi oss av?

Vi kommer dela barnen i mindre grupper och ha olika aktiviteter. Vi kommer använda oss av Bildstöd, TAKK, och loggbok