👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Utmanarna Normer och värden

Skapad 2021-09-06 16:25 i Gräsåkers förskola Ekerö
Förskola
Normer och värden

Innehåll

Målområde:

Normer och värden


Syfte (Varför är den här kunskapen viktigt?): 

För att barnen ska kunna känna sig trygga på förskolan och få förutsättningar att kunna utveckla sin socialkompetens samt kunna samspela med andra. Genom att kunna hantera konflikter hjälper vi barnen att få sina röster hörda samtidigt som de lyssnar in sin omgivning. Lära barnen att alla är lika mycket värda för att barnen ska kunna förstå att vi fungerar och ser olika ut men lika viktiga samt värdefulla ändå.

Mål (Vad ska barnen lära sig?):

Skapa en miljö där alla barn får vara sig själva och blir respekterade för den dom är

Se till att alla barn kan känna sig trygga på förskolan bland både barn, vuxna samt i våra miljöer.

Öka barnens förmåga att kunna hantera konflikter och acceptera att man kan tycka olika

 Utveckla barnens empatiförmåga.

Vi vill att barnen ska kunna vara delaktiga, visa ansvar och respektera andra.


Barnens intressen/kunnande/erfarenheter: 

Barnen har fått träna på konflikthantering och på att beskriva sina känslor med hjälp av TAKK samt bildstöd. Att vänta på sin tur.

Förståelse och förmågor (Vad ska barngruppen förstå och vilka förmågor vill vi utveckla?

Att man kan tycka olika och kunna ingå i sammanhang ändå. Att barnen lär sig förstå sina kompisars känslor och varför någon kan känna som de gör.

Aktivitetsplan:

-Hur startar vi upp?

Mindmap "hur är en bra kompis?"

-Vilka aktiviteter ska genomföras?

Lekar med fokus på likabehandling

Boksamtal

Läsa böcker som är mer inkluderande

Fundera med barnen vad som utmärker en bra kompis

Samtal kring hur vi alla är lika och olika

Diskussioner kring filmer/ böcker som inte är normkritisk 

Lärandemiljö:

Behöver vi förändra eller lägga till i miljön?

Bildstödsknippor kommer bli tillgängliga för samtliga pedagoger. Väljtavlor och tavlor med bildstöd finns redan på avdelningen. Väljtavla för gården behöver komma upp igen.

- Vilket material ska vi använda?

Barnkonventions böckerna, Djuren på djuris, normkritisk litteratur

- Hur ska vi organisera barngruppen? 

Gruppen är uppdelad i halvgrupper under hela dagarna. Vid behov delar vi även dem i två för att få ännu mindre grupper.

Utvärdering (Vad ska utvärderas? Hur och när ska utvärderingen genomföras?):

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18