👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäckarna

Skapad 2021-09-06 18:09 i Västanvindens Förskola Fristående förskolor
Förskola
Upptäckarna är en grupp 3-åringar som träffas utomhus vid ett tillfälle per vecka. Undervisningen ska främja gemenskap, lek och lärande på ett lustfyllt sätt.

Innehåll

Syfte: 

Upptäckarna ska få en glädjefull stund tillsammans, där vårt arbete inriktar sig på samarbete, socialt samspel och gemenskap. Vi utforskar olika miljöer och material som barnen visar intresse och nyfikenhet för samt upptäcker vår närmiljö.  

 

Mål:

Målet med Upptäckarna är att barnen ska känna trygghet med att tillhöra en grupp. En grupp där man vågar uttrycka sina tankar och idéer samt ställa frågor. Barnen ska känna delaktighet, samarbeta och ta ansvar för gemensamma regler. 

 

Undervisningsstrategier:

Undervisningen sker utomhus där utbildningen utgår ifrån barnens intressen och behov, där socialt samspel, gemenskap och glädje står i centrum. 

 

Dokumentation:

Barnens lärprocesser dokumenteras i Unikum via lärloggar som gör vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt skapar möjligheter för barnen att reflektera över sitt egna lärande. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18