👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs och hörförståelse

Skapad 2021-09-07 08:39 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Läs och hörförståelse
Grundskola 6 Engelska
Vi arbetar med att utveckla elevernas språkkunskaper för att förstå talad och skriven engelska och fokuserar specifikt på läs och hörförståelse.

Innehåll

Mål med arbetet: 

Att lära sig ord och uttryck och med hjälp av ordförståelsen kunna avkoda och förstå betydelsen i texter samt talat språk .

 

Arbetssätt: 

Eleverna får ta del av texter som de sen ska visa att de förstått i form uppgifter kopplat till texten och träna på att lyssna på olika typer berättelser samt dialoger och sedan svara på frågor kopplade till dessa.

Vi övar på detta parallellt med andra uppgifter i Magic 6  fån v.34-39.

 

Du får visa dina kunskaper:

Tisdag v. 39 är det hör och läsförståelse test. Då kommer du att få genomföra prov i både läs och hörförståelse.

Förutom att du visar dina kunskaper vid provtillfället, visar du också dina kunskaper genom att:

* Delta aktivt på lektionerna.

* Delta i olika diskussioner och övningar såväl på gruppnivå som enskilt.

 

 

Vad som kommer att bedömas:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6