👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genau 2: Kapitel 2 "Wann kommst du?", v 37-39

Skapad 2021-09-07 12:17 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du kommer att fortsätta bygga upp ditt tyska ordförråd för att kunna berätta vad du gör på fritiden! Du ska också lära dig att kunna säga hur mycket klockan är på tyska och vilka skolämnen som finns.

Innehåll

Arbetssätt

Vi arbetar med Genau 2 enligt följande:

 • Texter på s. 12-19
 • Övningar i arbetsboken s. 14-24
 • UR.se Sprich los, extra övningar individuellt och i grupp

Undervisningsmål

I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att berätta, skriva och lyssna på tyska. 

Mer specifikt skall du behärska följande moment i slutet av arbetsområdet: 

 • fråga efter hur mycket klockan är
 • klockan
 • berätta vilken ämnen du har i skolan
 • berätta när och vilka fritidsaktiviteter du har
 • skriva om dig själv, din skola och vilka fritidsaktiviteter du har

Planering vecka

37 Wann kommst du nach Hause? klockan/fritidsaktiviteter

38 Meine Woche in Köln fritidsaktiviteter

39 Sophies Stundenplan  klockan/skolämnen/fritidsaktiviteter

Visa din kunskap - Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att delta aktivt på lektionerna: enskilt, i grupp, hörförståelse, samt muntliga och skriftliga läxförhör. Läxdag kommer att vara onsdag. Varje torsdag veckan innan läggs läxan ut under lärlogg i Unikum, så är du borta från lektionen, är det smart att du kontrollerar vad som gjorts och vad som getts i läxa.

Uppgifter

 • 2C Sophies Stundenplan: Läsförståelse

 • 2B Meine Woche in Köln: Hörförståelse & förmågan att skriva

 • Textfrågor till kapitel 2B "Meine Woche in Köln"

 • Textfrågor till 2A - Wann kommst du nach Hause?